Forbundsting & Fellesmøte

Forbundstinget 2024 blir arrangert hel-digitalt 16.-17. mars 2024. Vi setter av begge dager, men bestreber oss på å kunne gjennomføre på en dag (16. mars).

Forbundstinget 2024

Protokoll

26.03.2024

Forbundstinget 2024

Tidsplan

13.03.2024

Forbundstinget 2024

Saksliste

01.03.2024/14.03.2024

Forbundstinget 2024

Delegatliste

15.03.2024

Forbundstinget 2024

Forbundsstyrets beretning 2022-2023

01.03.2024

Forbundstinget 2024

Årsregnskap 2023

01.03.2024

Forbundstinget 2024

Årsberetning 2023

01.03.2024

Forbundstinget 2024

Revisors beretning 2023

06.03.2024

Forbundstinget 2024

Kontrollutvalgets beretning 2023

12.03.2024

Forbundstinget 2024

Årsregnskap 2022

17.04.2022

Forbundstinget 2024

Årsberetning 2022

17.04.2022

Forbundstinget 2024

Revisors beretning 2022

17.04.2022

Forbundstinget 2024

Kontrollutvalgets beretning 2022

18.03.2022

Forbundstinget 2024

Sportslig beretning og grenutvalg 2022-2023

01.03.2024

Forbundstinget 2024

Budsjett 2024

01.03.2024

Forbundstinget 2024

Strategi NCF 2024-2028

01.03.2024

Forbundstinget 2024

Valgkomitéens innstilling navn

01.03.2024

Forbundstinget 2024

Valgkomitéens innstilling underlag

01.03.2024

Forbundstinget 2024

Innstilling Valgkomité

14.03.2024

Forbundstinget 2024

Aktivitetstall 2022-2023

01.03.2024

Forbundstinget 2024

Innkalling

Klubber og regioner

Forbundstinget 2024

Innkalling

Tillitsvalgte

Forbundstinget 2024

Fullmakt/Påmelding

Klubber

Forbundstinget 2024

Fullmakt/Påmelding

Regioner

Fellesmøtet 2023

Årsregnskap 2022

17.04.2023

Fellesmøtet 2023

Årsberetning 2022

17.04.2023

Fellesmøtet 2023

Revisors beretning 2022

17.04.2023

Fellesmøtet 2023

Økonomi/Sportslig/Bredde

18.03.2023

Fellesmøtet 2023

Bane/Arrangement

18.03.2023

Fellesmøtet 2023

Kontrollutvalgets beretning 2022

18.03.2023

Ekstraordinært forbundsting

Protokoll

Oppdatert 25.05.2022

Ekstraordinært forbundsting

Delegatliste

Klubb og region

Ekstraordinært forbundsting

Innkalling

Klubb/Region

Ekstraordinært forbundsting

Saksliste

Oppdatert 5. mai kl. 15.15

Ekstraordinært forbundsting

Fullmakt

Klubb

Ekstraordinært forbundsting

Fullmakt

Region

Innkalling Forbundstinget 2022

Tillitsvalgte

Innkalling

Innkalling Forbundstinget 2022

Klubber og Regioner

Innkalling

Forbundstinget 2022 blir gjennomført på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen fra 11.-13. mars 2022. Tingforhandlingene foregår lørdag 12.- søndag 13. mars, med en temakveld fredag 11. mars. Frist for innsending av saker er mandag 24. januar 2022.

SAKSDOKUMENTER TIL FORBUNDSTINGET 2022:

Protokoll Forbundstinget 2022

Protokoll signert

08.04.2022

Oppsummering Temakveld

Tema fredag kveld

22.03.2022

Resolusjon – fra NCFs styre

Krigen i Ukraina

12.03.2022

Delegatliste

Forbundstinget 2022

09.03.2022

Saksliste

Forbundstinget 2022

09.03.2022 (Ny)

NCFs Lov

Ny lov til Forbundstinget

08.03.2022

Årsregnskap 2021

Forbundstinget 2022

25.02.2022

Årsberetning 2021

Oppsummering org/økonomi

25.02.2022

Revisors beretning 2021

Forbundstinget 2022

25.02.2022

Kontrollutvalgets beretning

2021

12.03.2022

Årsregnskap 2020

Forbundstinget 2022

25.02.2022

Årsberetning 2020

Oppsummering org/økonomi

25.02.2022

Revisors beretning 2020

Forbundstinget 2022

25.02.2022

Kontrollutvalgets beretning

2020

25.02.2022

Forbundsstyrets beretning

2020-2021

25.02.2022

Årsrapporter Sportslig/Utvalg

2020-2021

25.02.2022

Budsjett 2022

Forbundstinget 2022

25.02.2022

Aktivitetstall 2020

Forbundstinget 2022

25.02.2022

Lisensoversikt 2020

Forbundstinget 2022

25.02.2022

Lisensoversikt 2021

Forbundstinget 2022

25.02.2022

Valgkomitéens innstilling

Forbundstinget 2022

02.03.2022

Forbundsstyrets innstilling

Ny Valgkomité

11.03.2022

Program

Forbundstinget 2022

02.03.2022

Temakveld

Fredag 11. mars (17.00-20.15)

02.03.2022

Fellesmøtet ble gjennomført digitalt 13. mars 2021. Signert årsberetning og årsregnskap 2020 ligger i tabellen nedenfor, i tillegg til Kontrollutvalgets beretning for 2020. Årsak til avvikende årsresultat fra det som ble presentert på Fellesmøtet, er at man har konkludert med at reduksjon av gjeld til UCI ikke skal inn i resultatet. Alle andre tall er identiske med hva som ble presentert 13. mars 2021.

 

Årsberetning NCF 2020

5. april 2021

Årsregnskap NCF 2020

5. april 2021

Kontrollutvalg beretning 2020

Digitalt

13. mars 2021

Fellesmøtet 2021

Digitalt/Opptak

13. mars 2021

Protokoll Forbundsting

Stavanger

07.-08. mars 2020