Samfunnsansvar

NCF Road Safety

Norges Cykleforbund etablerte i 2018 prosjektet «Road Safety» sammen med Veien tilbake AS. Prosjektet har som mål å være en aktiv arena for arbeidstrening, kompetanseheving og integrering av personer som står langt utenfor ordinært arbeidsforhold. Prosjektet har fått tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) til å kurse folk og gi de et aktivitetstilbud knyttet til gjennomføringen av idrettsarrangement.

Sykkelsporten har gjennom ny forskrift om sykkelritt på veg fått muligheten til å utdanne egne vakter med offentlig reguleringsmyndighet. Prosjektet har nå en større gruppe som har denne kompetansen, men skal i årene som kommer utdanne en rekke nye stasjonærvakter og løypevakter.

Prosjektet er en viktig bidragsyter til gjennomføringen av sikre sykkelritt, og skal kunne stille med vaktressurser i hele landet med hovedfokus på NC/NM landevei, UCI-rittene og barne – og ungdomsritt.