Regler Landevei

Type

Område

Oppdatert

Link

UCI reglement

Landevei (Road)

2024

Innledning

Landevei

16.01.2023

Konkurransereglement

Deltakelse

16.01.2023

Konkurransereglement

Generelle bestemmelser

16.01.2023

Konkurransereglement

Sitteposisjon

02.08.2023

Konkurransereglement

Forsøpling

08.04.2022

Konkurransereglement

Endags ritt Fellesstart

16.01.2023

Konkurransereglement

Individuell Tempo

16.01.2023

Konkurransereglement

Lagtempo

16.01.2023

Konkurransereglement

Etapperitt

16.01.2023

Konkurransereglement

Flerdagers ritt

2021

Konkurransereglement

Criterium

16.01.2023

Konkurransereglement

Individuelle ritt

16.01.2023

Konkurransereglement

Andre ritt

16.01.2023

Konkurransereglement

Straffer og bøter

31.07.2023

Konkurransereglement

Tidstillegg tempo-lagtempo

07.08.2023

Klassebestemmelser

Landevei

16.01.2023

Utstyr

Ungdomsklassene

2022

Reglement for service

Fellesstart

15.03.2023