Trenerkurs

TRENERKURS  

Norges Idrettsforbund innførte en ny trenerløype for alle idretter fra 2013, og for sykling betyr det økt antall timer på alle trenerkursene. Norges Cykleforbund har imidlertid valgt å beholde det gamle 16 timers kurset som første del av Trener 1 (som heretter blir kalt Aktivitetsleder), og de som ønsker det kan gjennomføre en ekstra helg + e-læringsplattform og bli utdannet til Trener 1 i den nye modellen. 

Utdanningsansvarlig for alle typer kurs: Beate Stenberg, beate.stenberg@sykling.no, tlf. 911 37 568

Påmelding til kurs gjøres via Min idrett. 

                                              

AKTIVITETSLEDERKURS Landevei og Terreng, eller BMX
Dette kurset er en del av Trener 1 men kan tas enkeltvis, det gis da kompetanse som “Aktivitetsleder”. Dette er en aktivitetshelg og store deler av undervisningen vil foregå i utendørs. Kurset gir kunnskap for deg som skal være trener eller hjelpetrener for barn og unge. Det vil bli gitt både gruppe- og individuelle oppgaver som skal presenteres for gruppen. 

Aktivitetslederkurset kan inngå som en del i Trener1 kurset. 

Varighet: 16 timer
Pris: 750,- (inkl. kursmateriell) 

Krav til opptak: Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 15 år kursåret. Kurset er grunnleggende og stiller ingen krav til forkunnskaper. Kursdeltager må være medlem i klubb tilknyttet Norges Cykleforbund.   

Klikk her for å se KURSBESKRIVELSE (modul 7-12) 

 

TRENER 1 Landevei og Terreng, eller BMX
Varighet: 32 t med lærer + 13 t e-læring + 45 t praksis
Pris: kr. 1.500 (750/helg)

Målgruppe: De som ønsker å bli trenere i sykling for barn, unge og nybegynnere opptil 14 år. Kurset er grunnleggende og stiller ingen krav til forkunnskaper. 

Krav til opptak: Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 16 år kursåret. Kurset er grunnleggende og stiller ingen krav til forkunnskaper. Kursdeltager må være medlem i klubb tilknyttet Norges Cykleforbund.   

Kurset består av 4 deler:

– Teorihelg, 16 timer
– Praksishelg /Aktivitetslederkurs (grenspesifikk), 16 timer
– E-læring (NIF), 13 timer  
– Praksis i klubb, 45 timer 

Totalt: 90 timer 

Klikk her for å se KURSBESKRIVELSE 

NB: E-læring må gjennomføres før deltagelse på teori- og praksiskurset. Teorikurset: Trenerollen Trener 1, Barneidrettens verdigrunnlag, Paraidrett og Aldersrelatert trening 1. Praksiskurset: Idrett uten skader. E-læringen finner du på: https://ekurs.nif.no og velger Trenerløypa. 

 

TRENER 2 Landevei og Terreng
Varighet: 3 helger à 16 timer + og 8 t på e-læringsplattform + 75 t praksis + selvstudier
Pris: 750,- per kurshelg, e-læring er gratis. 

Trener 2 Landevei og Terreng er en videreføring av Trener 1 Landevei og Terreng, med mer fokus på action og ferdigheter. Kurset vil blant annet gå dypere inn i temaene trenerrollen, treningslære, treningsplanlegging, analyseverktøy, sykkelteknikk og ernæring. I tillegg blir det lagt vekt på å være trener i praksis og integrering av barn og unge med funksjonshemming. 

Målgruppe: Målgruppe for Trener 2 er trenere for ungdom og juniorer 15 – 19 år, som er litt øvet.

Krav til opptak: Deltagere må være medlem i sykkelklubb tilknyttet Norges Cykleforbund. Nedre aldersgrense for opptak til Trener 2 kurshelg er 18 år. Kurset stiller krav om at deltagere har godkjent Trener 1 (etter ny modell i 2013, dvs. Trener 1 kurs 90 timer). 

NB: E-læring må gjennomføres før deltagelse på teorikurset for Trener 2. Teorikurset: Idrettsernæring, Om spiseforstyrrelser, Aldersrelatert trening 2 og Antidoping – Ren utøver. E-læringen finner du på: https://ekurs.nif.no og velger Trenerløypa.

 

TRENER 3
Varighet: 90 timer
Pris: kr. 6.000 (kr. 1.500 for en kursdel) 

Målgruppe: Trener for ungdom, junior og senior. 

Kurset stiller krav om at du er godkjent Trener 2 og har praktisert i minst 2 år med den kompetansen.
Kurset består av 4 helger à 16 timer, i tillegg til 20 timer selvstudie på e-læringsplattform med innlevering av oppgave og 5 timers skriftlig eksamen, levert via e-læringsplattformen. Deltaker skal også kunne dokumentere 90 timers praksis i løpet av de to neste sesongene. 

Trener 3 kurs vil ikke være på kursplanen i 2021.

 

OLYMPIATOPPENS TOPPTRENER 1 OG 2

Olympiatoppens topptrenerutdanninger har som mål å øke kompetansen til trenerne av dagens (topptrener 2) og morgendagens (topptrener 1) toppidrettsutøvere.

Olympiatoppens topptrenerutdanninger er et supplement til trenerutdanningene som særforbundene tilbyr. Både topptrener 1 og 2 står på egne ben, og er utviklet med tanke på forskjellige målgrupper. Det er derfor ikke nødvendig å ha gjennomført topptrener 1 før man eventuelt tar topptrener 2. Begge programmene strekker seg over 2 år og gir 60 studiepoeng.

Topptrener 1

Topptrener 1 er under revidering, mer informasjon kommer.
Topptrener 1 er for trenere som arbeider med unge ambisiøse utøvere i aldersgruppen 15-19 år. Programmet er et samarbeid mellom NIH og Olympiatoppen, og varer i to år og gir 60 studiepoeng. Målet med programmet er at flere trenere skal få relevant kunnskap om hva som kreves av en trener for å kunne hjelpe unge talenter innen idretten til å bli toppidrettsutøvere. Topptrener 1 legger til rette for relevant erfaringsutveksling mellom deltakere fra ulike idretter, og har et tett forhold mellom teori og praksis. Periodene mellom samlingene brukes til å implementere ny kunnskap inn i egen kontekst og inn mot egen treningsgruppe.

Topptrener 2

Topptrener 2  er for trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Programmet er et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen, det varer i to år og gir 60 studiepoeng. Studiet bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Målet er å videreutvikle trenerens kompetanse til å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, og også å utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk.