Les NCF sine koronavettregler for arrangement og aktivitet under koronapandemien HER

Trenerkurs

TRENERKURS  

Norges Idrettsforbund innførte en ny trenerløype for alle idretter fra 2013, og for sykling betyr det økt antall timer på alle trenerkursene. Norges Cykleforbund har imidlertid valgt å beholde det gamle 16 timers kurset som første del av Trener 1 (som heretter blir kalt Aktivitetsleder), og de som ønsker det kan gjennomføre en ekstra helg + e-læringsplattform og bli utdannet til Trener 1 i den nye modellen. 

Utdanningsansvarlig for alle typer kurs: Beate Stenberg, beate.stenberg@sykling.no, tlf. 911 37 568

Påmelding til kurs gjøres via Min idrett. 

                                              

AKTIVITETSLEDERKURS Landevei og Terreng, eller BMX
Dette kurset er en del av Trener 1 men kan tas enkeltvis, det gis da kompetanse som “Aktivitetsleder”. Dette er en aktivitetshelg og store deler av undervisningen vil foregå i utendørs. Kurset gir kunnskap for deg som skal være trener eller hjelpetrener for barn og unge. Det vil bli gitt både gruppe- og individuelle oppgaver som skal presenteres for gruppen. 

Aktivitetslederkurset kan inngå som en del i Trener1 kurset. 

Varighet: 16 timer
Pris: 750,- (inkl. kursmateriell) 

Krav til opptak: Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 15 år kursåret. Kurset er grunnleggende og stiller ingen krav til forkunnskaper. Kursdeltager må være medlem i klubb tilknyttet Norges Cykleforbund.   

Klikk her for å se KURSBESKRIVELSE (modul 7-12) 

 

TRENER 1 Landevei og Terreng, eller BMX
Varighet: 32 t med lærer + 13 t e-læring + 45 t praksis
Pris: kr. 1.500 (750/helg)

Målgruppe: De som ønsker å bli trenere i sykling for barn, unge og nybegynnere opptil 14 år. Kurset er grunnleggende og stiller ingen krav til forkunnskaper. 

Krav til opptak: Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 16 år kursåret. Kurset er grunnleggende og stiller ingen krav til forkunnskaper. Kursdeltager må være medlem i klubb tilknyttet Norges Cykleforbund.   

Kurset består av 4 deler:

– Teorihelg, 16 timer
– Praksishelg /Aktivitetslederkurs (grenspesifikk), 16 timer
– E-læring (NIF), 13 timer  
– Praksis i klubb, 45 timer 

Totalt: 90 timer 

Klikk her for å se KURSBESKRIVELSE 

NB: E-læring må gjennomføres før deltagelse på teori- og praksiskurset. Teorikurset: Trenerollen Trener 1, Barneidrettens verdigrunnlag, Paraidrett og Aldersrelatert trening 1. Praksiskurset: Idrett uten skader. E-læringen finner du på: https://ekurs.nif.no og velger Trenerløypa. 

 

TRENER 2 Landevei og Terreng
Varighet: 3 helger à 16 timer + og 8 t på e-læringsplattform + 75 t praksis + selvstudier
Pris: 750,- per kurshelg, e-læring er gratis. 

Trener 2 Landevei og Terreng er en videreføring av Trener 1 Landevei og Terreng, med mer fokus på action og ferdigheter. Kurset vil blant annet gå dypere inn i temaene trenerrollen, treningslære, treningsplanlegging, analyseverktøy, sykkelteknikk og ernæring. I tillegg blir det lagt vekt på å være trener i praksis og integrering av barn og unge med funksjonshemming. 

Målgruppe: Målgruppe for Trener 2 er trenere for ungdom og juniorer 15 – 19 år, som er litt øvet.

Krav til opptak: Deltagere må være medlem i sykkelklubb tilknyttet Norges Cykleforbund. Nedre aldersgrense for opptak til Trener 2 kurshelg er 18 år. Kurset stiller krav om at deltagere har godkjent Trener 1 (etter ny modell i 2013, dvs. Trener 1 kurs 90 timer). 

NB: E-læring må gjennomføres før deltagelse på teorikurset for Trener 2. Teorikurset: Idrettsernæring, Om spiseforstyrrelser, Aldersrelatert trening 2 og Antidoping – Ren utøver. E-læringen finner du på: https://ekurs.nif.no og velger Trenerløypa.

 

TRENER 3
Varighet: 90 timer
Pris: kr. 6.000 (kr. 1.500 for en kursdel) 

Målgruppe: Trener for ungdom, junior og senior. 

Kurset stiller krav om at du er godkjent Trener 2 og har praktisert i minst 2 år med den kompetansen.
Kurset består av 4 helger à 16 timer, i tillegg til 20 timer selvstudie på e-læringsplattform med innlevering av oppgave og 5 timers skriftlig eksamen, levert via e-læringsplattformen. Deltaker skal også kunne dokumentere 90 timers praksis i løpet av de to neste sesongene. 

Trener 3 kurs vil ikke være på kursplanen i 2021.

 

OLYMPIATOPPENS TOPPTRENER 1 OG 2

Olympiatoppens topptrenerutdanninger har som mål å øke kompetansen til trenerne av dagens (topptrener 2) og morgendagens (topptrener 1) toppidrettsutøvere.

Olympiatoppens topptrenerutdanninger er et supplement til trenerutdanningene som særforbundene tilbyr. Både topptrener 1 og 2 står på egne ben, og er utviklet med tanke på forskjellige målgrupper. Det er derfor ikke nødvendig å ha gjennomført topptrener 1 før man eventuelt tar topptrener 2. Begge programmene strekker seg over 2 år og gir 60 studiepoeng.

Topptrener 1

Topptrener 1 er under revidering, mer informasjon kommer.
Topptrener 1 er for trenere som arbeider med unge ambisiøse utøvere i aldersgruppen 15-19 år. Programmet er et samarbeid mellom NIH og Olympiatoppen, og varer i to år og gir 60 studiepoeng. Målet med programmet er at flere trenere skal få relevant kunnskap om hva som kreves av en trener for å kunne hjelpe unge talenter innen idretten til å bli toppidrettsutøvere. Topptrener 1 legger til rette for relevant erfaringsutveksling mellom deltakere fra ulike idretter, og har et tett forhold mellom teori og praksis. Periodene mellom samlingene brukes til å implementere ny kunnskap inn i egen kontekst og inn mot egen treningsgruppe.

Topptrener 2

Topptrener 2  er for trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Programmet er et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen, det varer i to år og gir 60 studiepoeng. Studiet bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Målet er å videreutvikle trenerens kompetanse til å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, og også å utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk.