Regioner

Norges Cykleforbund er delt inn i 7 regioner (tidligere kretser).

NCF Region Øst (Oslo + Akershus og Østfold, nå Viken)
NCF Region Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland)
NCF Region TeVeBu (Telemark og Vestfold + tidligere Buskerud, nå Viken)
NCF Region Sør (Agder og Rogaland)
NCF Region Vest (Vestland)
NCF Region Midt (Trøndelag, Møre og Romsdal, samt Nordland sør for Saltfjellet)
NCF Region Nord (Nordland nord for Saltfjellet, Troms og Finnmark)