For vakten

Løypevaktkurs (1,5 time) kan tas på e-læring her: NIF e-læring: Alle kurs

Stasjonært vaktkurs er på 9,5 time, fordelt på e-læring og klasseromskurs. Del 1 e-læring kan tas her: NIF e-læring: Alle kurs

Del 2 er klasseromskurs – alle fastsatte kurs blir lagt ut på vår kurskalender fortløpende: Kurskalender – sykling.no

Alle må ha tatt del 1 e-læring minst to dager før de skal delta på klasseromskurs. Man får heller ikke meldt seg på før del 1 er gjennomført.

Mer info om vaktkurs finner du HER