Teknisk utvalg

Teknisk Utvalg (leder)
94397451 94397451
bjoebirk@me.com bjoebirk@me.com
Teknisk utvalg (BMX)
Teknisk utvalg (Landevei)
Teknisk utvalg (Sykkelkross og E-sport)
90672287 90672287
tufoss@online.no tufoss@online.no
Teknisk utvalg (Bane)
Teknisk utvalg (Region og breddeidrett)
Innlandet
Teknisk utvalg (Terreng og Trial)
Vest