Teknisk utvalg

Teknisk Utvalg - Leder
94397451 94397451
bjoebirk@me.com bjoebirk@me.com
Teknisk utvalg - Bane
Teknisk utvalg - Landevei
Sør
Teknisk utvalg - BMX
Sør
92600107 92600107
jerjo@start.no jerjo@start.no
Teknisk utvalg - Sykkelkross
Sør
Teknisk utvalg - Terreng og Trial
Vest
Teknisk utvalg - Region og breddeidrett
Innlandet