Seksuell trakassering

Det kan være vanskelig å melde fra om seksuell trakassering eller overgrep i idretten. Under ligger en veiledning, hva klubber kan gjøre når det varsles om overgrep og retningslinjer. Disse retningslinjene bør alle som driver med idrett vite om. Ta kontakt med en person du stoler på i din sykkelklubb eller region ved overgrep eller mistanke om overgrep.

Har dere som klubb spørsmål rundt temaet – ta kontakt med Thomas Dahlsrud på tlf. 67 80 49 20 eller e-post thomas.dahlsrud@sykling.no.

Ved varslingssaker kan du ta kontakt med enten Beate Stenberg på tlf. 911 37 568 og e-post beate.stenberg@sykling.no eller Eystein Thue Stokstad på tlf. 991 51 225 eller e-post eystein.stokstad@sykling.no.