Det kan være vanskelig å melde fra om uønskede hendelser i idretten, men det skal være både enkelt og trygt å varsle i norsk idrett. Norges Idrettsforbund har utviklet nye ressurssider med informasjon til personer som ønsker å varsle, og til personer som skal håndtere en varslingssak. Bruk disse sidene når du ønsker å varsle – Varsling (idrettsforbundet.no)

Ta kontakt med en person du stoler på i din sykkelklubb eller region ved overgrep eller mistanke om overgrep.

Har dere som klubb spørsmål rundt temaet – ta kontakt med Thomas Dahlsrud på tlf. 67 80 49 20 eller e-post thomas.dahlsrud@sykling.no.

Ved varslingssaker kan du også ta kontakt med enten Beate Stenberg på tlf. 911 37 568 og e-post beate.stenberg@sykling.no eller Thomas Dahlsrud.