Midler klubb

Aktivitetsmidler 2023

Ønsker din klubb å søke om midler til et prosjekt for å rekruttere flere barn, ungdom, jenter eller funksjonshemmede?

Søknader behandles fortløpende hver måned. 

Aktiviteten må foregå i 2023.

 

Spillemidler (NIF/Kommune) 

Spillemidler til utstyr finansieres gjennom KUD og NIF, men søknad sendes særforbundene.


Øvrige midler til idrettslag/klubber

 

Kontaktperson Aktivitetsmidler:

Beate Stenberg
beate.stenberg@sykling.no
Tlf. 911 37 568

Kontaktperson Spillemidler til utstyr:

Heikki Dahle
heikki.dahle@sykling.no
Tlf. 901 03 509