Utvalg og komitéer

Lovutvalget (leder)
Lovutvalget (medlem)
Lovutvalget (medlem)
Øst
Lovutvalget (varamedlem)
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (leder)
91518043 91518043
oei-e@online.no oei-e@online.no
Disiplinær-og sanksjonsutvalget (medlem)
Disiplinær-og sanksjonsutvalget (medlem)
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (varamedlem)
Kontrollutvalget (leder)
Øst
Kontrollutvalget (medlem)
Kontrollutvalget (medlem)
Kontrollutvalget (varamedlem)
Kontrollutvalget (varamedlem)
92641833 92641833
egi@lyse.net egi@lyse.net
Valgkomitéen (leder)
Sør
Valgkomitéen (medlem)
48297232 48297232
ritode@live.no ritode@live.no
Valgkomitéen (medlem)
Valgkomitéen (varamedlem)
Teknisk utvalg - Terreng og Trial
Vest
Teknisk Utvalg - Leder
94397451 94397451
bjoebirk@me.com bjoebirk@me.com
Teknisk utvalg - Bane
Teknisk utvalg - Landevei
Sør
Teknisk utvalg - BMX
Sør
92600107 92600107
jerjo@start.no jerjo@start.no
Teknisk utvalg - Sykkelkross
Sør
Teknisk utvalg - Region og breddeidrett
Innlandet
Medlem GU Landevei
Øst
Medlem GU Landevei
Øst
Medlem GU Landevei
TeVeBu
Medlem GU Landevei
TeVeBu
Medlem GU Landevei
Innlandet
Medlem GU Terreng
Innlandet
Medlem GU Terreng
Innlandet
Medlem GU Terreng
Øst
Medlem GU Terreng
Øst
45443354 45443354
crohme@online.no crohme@online.no
Medlem GU Terreng
Nord
Medlem GU Terreng
Sør
90515326 90515326
Pr_kaino@msn.com Pr_kaino@msn.com
Medlem GU Utfor
Øst
Medlem GU Utfor
TeVeBu
91915111 91915111
csveva@gmail.com csveva@gmail.com
Medlem GU Utfor
Øst
Medlem GU Bane
Midt
Medlem GU Bane
Øst
Medlem GU Bane
Sør
Medlem GU Bane
Sør
Medlem GU Bane
Øst
Medlem GU Bane
Sør
Medlem GU BMX
Øst
Medlem GU BMX
Øst
Medlem GU BMX
Sør
Medlem GU BMX
Sør
Medlem GU BMX (Pumptrack)
Øst
Medlem GU Sykkelkross
Sør
Medlem GU Sykkelkross
Øst
Medlem GU Sykkelkross
Øst
Medlem GU Sykkelkross
Øst
Medlem GU Trial
Vest
Medlem GU Trial
Øst
Medlem GU Enduro
Øst
Medlem GU Enduro
Øst
Medlem GU Enduro
Sør
47299954 47299954
trond@bakke.ws trond@bakke.ws
Medlem GU Esport
Midt
Medlem GU Esport
Nord
Medlem GU Esport
Vest
Mastersutvalget (Landevei og Gravel)
TeVeBu
97137578 97137578
gasni@online.no gasni@online.no
Mastersutvalget (Leder)
Nord
Mastersutvalget (Bane)
Øst
Mastersutvalget (Terreng og Sykkelkross)
Øst