Utvalg og komitéer

Lovutvalget (leder)
Lovutvalget (medlem)
Lovutvalget (medlem)
Lovutvalget (varamedlem)
Øst
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (leder)
91518043 91518043
oei-e@online.no oei-e@online.no
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (medlem)
Medlem
TeVeBu
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (varamedlem)
Kontrollutvalget (leder)
Kontrollutvalget (medlem)
Medlem
Midt
Kontrollutvalget (varamedlem)
Kontrollutvalget (varamedlem)
99407758 99407758
fixerd@gmail.com fixerd@gmail.com
Valgkomitéen (leder)
TeVeBu
Valgkomitéen medlem
Nord
92840462 92840462
btw@nof.no btw@nof.no
Valgkomitéen medlem
Øst
Valgkomitéen varamedlem
Sør
Teknisk Utvalg (leder)
94397451 94397451
bjoebirk@me.com bjoebirk@me.com
Teknisk utvalg (BMX)
Teknisk utvalg (Sykkelkross og E-sport)
90672287 90672287
tufoss@online.no tufoss@online.no
Teknisk utvalg (Landevei)
Teknisk utvalg (Bane)
Teknisk utvalg (Region og breddeidrett)
Innlandet
Teknisk utvalg (Terreng og Trial)
Vest