Utvalg og komitéer

Lovutvalget (leder)
Lovutvalget (medlem)
Lovutvalget (medlem)
Lovutvalget (varamedlem)
Øst
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (leder)
91518043 91518043
oei-e@online.no oei-e@online.no
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (medlem)
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (varamedlem)
Kontrollutvalget (leder)
Kontrollutvalget (medlem)
Medlem
Midt
Kontrollutvalget (varamedlem)
Kontrollutvalget (varamedlem)
99407758 99407758
fixerd@gmail.com fixerd@gmail.com
Valgkomitéen (leder)
TeVeBu
Valgkomitéen medlem
Nord
92840462 92840462
btw@nof.no btw@nof.no
Valgkomitéen medlem
Øst
Valgkomitéen varamedlem
Sør
Teknisk Utvalg - Leder
94397451 94397451
bjoebirk@me.com bjoebirk@me.com
Teknisk utvalg - Bane
Teknisk utvalg - Landevei
Sør
Teknisk utvalg - BMX
Sør
92600107 92600107
jerjo@start.no jerjo@start.no
Teknisk utvalg - Sykkelkross
Sør
Teknisk utvalg - Terreng og Trial
Vest
Teknisk utvalg - Region og breddeidrett
Innlandet
Medlem GU Landevei
Vest
Medlem GU
Vest
Medlem GU Landevei
TeVeBu
48128219 48128219
ha@grenlandsk.no ha@grenlandsk.no
Medlem GU Landevei
Innlandet
Medlem GU Landevei
Nord
Styremedlem (ungd. repr.)
Sør
Medlem GU Terreng
Innlandet
90949698 90949698
ok@rudland.no ok@rudland.no
Medlem GU Terreng
Innlandet
Medlem GU Terreng
Innlandet
Medlem GU Terreng
Øst
Medlem GU Terreng
Øst
45443354 45443354
crohme@online.no crohme@online.no
Medlem GU Terreng
Nord
Medlem GU Utfor
Øst
Medlem GU Utfor
Øst
Medlem GU Utfor
Øst
Medlem GU Bane
Øst
Medlem GU Bane
TeVeBu
Medlem GU Bane
Midt
Medlem GU Bane
Sør
Medlem GU BMX
Sør
Medlem GU BMX
Øst
Medlem GU BMX
Øst
Medlem GU BMX
Sør
Medlem GU BMX
Øst
Medlem GU BMX (Pumptrack)
Øst
Medlem GU Sykkelkross
Sør
Medlem GU Sykkelkross
Øst
Medlem GU Sykkelkross
Øst
Medlem GU Sykkelkross
Øst
Medlem GU Trial
Vest
Medlem GU Trial
Øst
Medlem GU Enduro
Medlem GU Esport
Nord
Medlem GU Esport
Midt
Medlem GU Esport
Øst
Mastersutvalget (Landevei og Gravel)
TeVeBu
97137578 97137578
gasni@online.no gasni@online.no
Mastersutvalget (Leder)
Nord
Mastersutvalget (Bane)
Øst
Mastersutvalget (Terreng og Sykkelkross)
Øst