Les NCF sine koronavettregler for arrangement og aktivitet under koronapandemien HER

Utvalg og komitéer

Stein Arne Hammersland
Lovutvalget (leder)
Trude Nyberget
Lovutvalget (medlem)
Finn Arne Schanche Selfors
Lovutvalget (medlem)
Ove Veum
Lovutvalget (varamedlem)
Øistein Eriksen
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (leder)
91518043 91518043
oei-e@online.no oei-e@online.no
Toril Inga Røe Utvik
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (medlem)
Per Inge Simonsen
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (medlem)
Roar Sæterhaug
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (varamedlem)
Bjørn Hamre
Kontrollutvalget (leder)
Tone Gellein Halvorsen
Kontrollutvalget (medlem)
Jan Erik Steen
Kontrollutvalget (medlem)
Anne-Lise Katle
Kontrollutvalget (varamedlem)
Gaute Kindervåg
Valgkomitéen (leder)
90172374 90172374
gki@mento.no gki@mento.no
Marianne Balto
Valgkomitéen (medlem)
Heidi Sannes
Valgkomitéen (medlem)
Vegard Gimre
Valgkomitéen (medlem)
Teknisk Utvalg (leder)
Teknisk utvalg (BMX)
Teknisk utvalg (Sykkelkross og E-sport)
90672287 90672287
tufoss@online.no tufoss@online.no
Teknisk utvalg (Landevei)
Teknisk utvalg (Bane)
Teknisk utvalg (Terreng)