Utvalg og komitéer

Lovutvalget (leder)
Lovutvalget (medlem)
Lovutvalget (medlem)
Lovutvalget (varamedlem)
Øst
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (leder)
91518043 91518043
oei-e@online.no oei-e@online.no
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (medlem)
Disiplinær- og sanksjonsutvalget (varamedlem)
Kontrollutvalget (leder)
Kontrollutvalget (medlem)
Medlem
Midt
Kontrollutvalget (varamedlem)
Kontrollutvalget (varamedlem)
99407758 99407758
fixerd@gmail.com fixerd@gmail.com
Valgkomitéen (leder)
TeVeBu
Valgkomitéen medlem
Nord
92840462 92840462
btw@nof.no btw@nof.no
Valgkomitéen medlem
Øst
Valgkomitéen varamedlem
Sør
Teknisk Utvalg - Leder
94397451 94397451
bjoebirk@me.com bjoebirk@me.com
Teknisk utvalg - Bane
Teknisk utvalg - Landevei
Sør
Teknisk utvalg - BMX
Sør
92600107 92600107
jerjo@start.no jerjo@start.no
Teknisk utvalg - Sykkelkross
Sør
Teknisk utvalg - Terreng og Trial
Vest
Teknisk utvalg - Region og breddeidrett
Innlandet