Lov- og regelverk

Norges Cykleforbund forholder seg til vedtatte regler innen sykling som konkurranseform. NCFs Lov sier noe om hvem vi er og hva vi er lovpålagt å utrette.

Felles bestemmelser er regler som gjelder for alle grener og funksjoner i sykling. I tillegg følger vi UCIs reglementer for de ulike grenene.

I løpet av vinteren 2021 har vi som mål å oppdatere samtlige reglementer og normer.