Arrangementkurs

Med arrangement menes alle små og store ritt som arrangeres av en klubb tilknyttet Norges Cykleforbund. Gjennom arrangementene skal vi øke interessen for norsk sykkelsport, både blant deltakere og publikum. Et arrangement må derfor være tilfredsstillende både for arrangører, deltakere, samarbeidspartnere og publikum.

Utdanningsansvarlig for alle typer kurs:
Beate Stenberg, beate.stenberg@sykling.no, tlf. 911 37 568

Påmelding til kurs gjøres via Min idrett. 


ARRANGEMENTSKURS LANDEVEI/TERRENG/TURRITT

Varighet: 4-5 timer pr. modul
Pris: kr. 300 pr modul, kr. 600 ved to eller tre.

Arrangørene kan selv velge om de vil kjøre ett kurs, eller sette sammen flere.
Målgruppe: Arrangørstab i klubber og kretser.

Arrangementskurs går ut på planlegging og gjennomføring av et sykkelritt. Kurset vil hjelpe både nye og etablerte klubber i arbeidet med sykkelarrangementer. Det jobbes med å lage egne arrangementskurs også for andre grener.


ARRANGEMENTSKURS TIDTAKING

Varighet: 4 timer
Pris: kr. 300

Arrangementskurs Tidtaking går ut på å sette opp startlister, bruke tidtakersystem og lage resultatlister. Innholdet i kurset består av nedlasting og opplasting av filer, programvare og oppdateringer av resultater.


RITTLEDERKURS LANDEVEI

Varighet: 8 timer
Pris: kr. 600

Målgruppe: Alle som skal være rittleder eller har en lederfunksjon i arrangørstaben.

Rittlederkurs Landevei omhandler hvordan du skal fungere som rittleder i et sykkelritt. Kurset vil ta for seg praktiske funksjoner rundt det å være rittleder, sikkerhet i løypa, vaktfunksjoner, løypesjef, lover og reglementer.


LØPSLEDERKURS BMX

Varighet: 6 timer
Pris: kr. 300

Kurset er åpent for alle. Løpelederkurs i BMX handler om hvordan du skal lede et BMX-løp.

Kurset tar for seg tidsplan, organisering, tilretteleggelse av utstyr og premieseremoni.


SEKRETARIATS- OG TIDTAKERKURS BMX

Varighet: 8 timer
Pris: kr. 300

Sekretariatskurs er spesielt beregnet på klubbledere/medlemmer som skal være administrator for BMX-løp og aktive i sekretariatet. Deltakerne skal etter endt kurs, kunne være administrator og assisterende i sekretariatet under BMX-løp.

Kurset tar for seg bl.a. regler, arrangering, innbydelse/påmelding, klasseinndeling, seeding, heatoppsett, lagledermøte og resultatlister.