Region Midt informasjon

Siste nytt fra region Midt

  • NCF
  • Rapport Arbeidsgruppen Bergen 2017

    Styret i Norges Cykleforbund (NCF) vedtok i styremøte 18. juni 2020 å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere om NCF bør utarbeide en anmeldelse til NIFs domsutvalg, basert på eventuelt brudd på
    Idrettens regelverk. Arbeidsgruppen, som har bestått av representanter fra ulike regioner, har tatt utgangspunkt i styreprotokoller (NCF og Bergen 2017), korrespondanse, analyser og rapporter som har blitt utgitt i etterkant av arrangementet, samt gjennomført intervjuer av sentrale personer knyttet til VM 2017.