Årshjul

Klubb og Region

Desember-Januar

Terminlisteoppfølging

Klubb og Region

31. januar

Søke om NM/NC Sykkelkross

Region

1.mars

Kommissæroppsett region

Klubb og Region

18. mars

Fellesmøte (digitalt)

Klubb og Region

31. mars

Avholde årsmøte/regionting

Klubb og Region

31. mars

Oppdatere info i Sportsadmin

Klubb og Region

31. mars

Sende årsmøtereferat til NCF

Klubb

30. april

Samordnet rapportering/IR

Klubb og Region

Kontinuerlig

Søke om Aktivitetsmidler

Klubb og Region

15. august

Momskompensasjon

Klubb og Region

1.november

Søke NC, NM og Rankingritt