President
Nord
1. visepresident
Innlandet
Styremedlem
Midt
Styremedlem
Sør
Toril Inga Røe Utvik
Styremedlem
Vest
Styremedlem
Øst
Styremedlem (leder GU Terreng)
Innlandet
Emma Risnes
Styremedlem/Ungdomsrepresentant
Innlandet
Styremedlem (leder GU Bane)
Nord