Anlegg

Planlegging og utvikling av idrettsanlegg er en relativt møysommelig prosess, avhengig av anleggstype og det lokale arbeidet i kommunene.

For idrettslaget/klubben er det viktig å avklare følgende områder:

  • Hva skal klubben drive med i framtida – og hvilke behov har vi?
  • Har vi anleggsbehov – hvis ja; type/størrelse – brukergrupper – idretter/grener

Et idrettsanlegg må brukes dersom det skal være et godt idrettsanlegg. For å sikre at anlegget blir brukt, bør behovet for anlegget kartlegges, og tiltenkte brukere involveres i prosessen.

For å få realisert et idrettsanlegg er det helt avgjørende for idrettslaget/klubben å gjøre et grundig arbeid inn mot Idrettsrådet.

Ansvaret for idrettens del av anleggsplanleggingen i kommunen ligger hos Idrettsrådet.

Mer informasjon og dokumenter finner dere her: www.godeidrettsanlegg.no