Grønt lys for velodrom i Levanger

Levanger kommune har nå godkjent søknad om oppføring av sykkelvelodrom på Moan. Sykkelvelodromen vil være en utendørs bane i betong på 250 meter. NCFs klubber og regioner har hatt et stort ønske om flere velodromer i Norge, og nå ser det ut til at vi får tre baner innen 2022 er omme. Velodromene blir oppført på Sola/Rogaland, i Asker/Viken og i Levanger/Trøndelag. De tre banene vil komme til å gi mye glede til barn, ungdom og voksne syklister i årene fremover. Det vil bli en sikker rekrutteringsarena, som også egner seg godt for parasyklister. Vi gratulerer sykkelmiljøene i Trøndelag med Idrettslaget Sverre i spissen for godt utført jobb med å få realisert en velodrom midt i Norge.

Velodromens beliggenhet blir det grå feltet øverst til venstre.

Velodromens beliggenhet blir det grå feltet øverst til venstre.