Parasykling

Sykling er en flott idrett for alle med funksjonsnedsettelse. Parasyklingsatsingen til NCF inkluderer rekruttering av nye utøvere, koordinering av konkurranser, organisering av treningsleire og samlinger, klassifisering, treningsstøtte og etablering av et landslag. Det er fire typer sykler som brukes i parasykling: tandemsykkel for svaksynte/blinde, håndsykkel for rullestolbrukere, tilpasset sykkel for arm- eller benhandikap som CP eller amputerte, og trehjulssykkel for personer med en nevrologisk tilstand der de ikke er i stand til å balansere.

Nyheter fra Parasykling