Kommissærkurs

Kunne du tenke deg å bli kommissær?

Kommissærer er avgjørende for avvikling av sykkelritt, og som kommissær blir du en del av et kommissærkorps, som sørger for at sykkelrittene blir avviklet på en sportslig og rettferdig måte. Hvis du er interessert i utfordringer, ansvar og personlig utvikling, så er det muligens deg vi mangler i kommissærkorpset. Etter gjennomført kommissærkurs og en praksisperiode i regionen, blir det en avsluttende prøve før du autoriseres som kommissær.

Det er videre muligheter for å spesialisere seg innen forskjellige grener som;

 • Landevei
 • Terreng inkl. utfor og enduro
 • BMX inkl. pumptrack
 • Bane
 • Sykkelkross
 • Trial
 • E-sport

 

Vi har fire nivåer som kommissær;

 • NCF regional kommissær
 • NCF nasjonal kommissær
 • UCI nasjonal Elite kommissær
 • UCI internasjonal kommissær

For å bli autorisert som NCF regional kommissær må man være medlem av lag som er tilsluttet NCF og ha fylt 15 år. Se også; REGLEMENT FOR AUTORISASJON AV KOMMISSÆRER (RK) (sykling.no)

Som kommissær (sykkelsportens dommere) skal du bl.a. se til at;

 • Sykkelritt gjennomføres under sikre forhold
 • Det råder sportslig rettferdighet
 • Regler etterfølges
 • Ilegge sanksjoner om regler ikke etterfølges

Som kommissær får du dekket reise, diett og ev. oppholdsutgifter, samt et honorar for oppgaven.

Virker dette interessant, så meld din interesse til klubben og/eller kommissæransvarlige i regionen. Er du usikker på hvem du skal kontakte, så kontakt ev. en av oss i Teknisk Utvalg (TU).

Utdanningsansvarlig for alle typer kurs:
Beate Stenberg, beate.stenberg@sykling.no, tlf. 911 37 568

Påmelding til kurs gjøres via Min idrett. 


LOKAL KOMMISSÆR
Varighet: 4 timer
Pris: kr. 300

Et grenspesifikt kurs som gir grunnleggende kunnskap om gjennomføring av ritt i den aktuelle grenen. Kurs gir kompetanse til å jobbe som kommissær på lavterskelritt i klubbens egen regi. Kurset krever ingen forkunnskaper. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som må bestås.


REGIONAL KOMMISSÆR
Varighet: 10 timer teori + praktisk oppfølging regionalt (min. 6 timer)
Pris: kr. 750

Ingen krav til forkunnskaper utover interesse for sykling. Kurset kjøres enten som klasseromskurs over to dager, eller som webinar m/instruktør over 4 kvelder à 2,5 timer.

Kurset gir en generell innføring i regelverket med fokus på breddeidrettens behov og å bidra til rytternes rittkompetanse. Kurset inneholder gruppeoppgaver som må bestås.


NASJONAL KOMMISSÆR
Varighet: To dager + praksis
Pris: kr. 2.000

Målgruppe: For de over 18 år som har fungert som Regionale kommissærer i minimum to år.

Et kurs som gir dypere innsikt i regelverket med fokus på eliteidrettens behov. Kurset gir kompetanse til å jobbe som kommissær på alle nivåer, unntatt sjefskommissær, på regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan i Norge. Kurset krever minst to år som Regional kommissær og minst 10 ritts erfaring.

For kommissærer i MTB og landevei utdannet etter 1.1.2012 vil det kreves tilleggsmoduler for å bli sjefskommissær på nasjonale ritt.


NASJONAL ELITE KOMMISSÆR
Kurset tilbyr spesialisering innenfor MTB, Landevei eller BMX. Kurset kjøres i regi av UCI og avholdes ved behov i samarbeid med det svenske og danske forbundet. Kurset fokuserer på eliteidrett på nasjonalt og internasjonalt nivå, og kvalifiserer til å jobbe som kommissær på alle nivåer, inkl. sjefskommissær, på regionale og nasjonale ritt, og som kommissær, unntatt sjefskommissær, på internasjonale ritt i Norge.


TILLEGGSMODULER
Det tilbys årlig tilleggsmoduler for å sørge for at kommissærene har en kontinuerlig mulighet til å utvikle seg og fordype seg i de deler av kommissærgjerningen som de ønsker.

 

KOMMISSÆRKURS BMX
Varighet: 9 timer
Pris: kr. 600

Målgruppe: Personer som vil dømme aktivt i BMX-konkurranser, eller personer i sekretariat som ønsker å utvide sin kompetanse.

En BMX Racing Kommissær skal kunne lover og regler, samt utføre dømming i en BMX racing konkurranse.BMX MÅLKOMMISSÆR
Varighet: 2 timer
Pris: kr. 200

Målgruppe: Alle interesserte, krever ingen forkunnskaper.

Oppgaven til en målkommissær vil være å ta plassering av ryttere over mål og ellers dømme ved målområdet.