Joker – ungdomsritt

Joker ungdomsritt 2024

Joker ble vinteren 2021 presentert som ny sponsor i NCF, og gjennom sesongen 2023 har det blitt gjennomført sju flotte “petit prix” arrangement og to Jokermesterskap (UM/UL).

Foto: Pål Westgaard
Foto: Pål Westgaard

 

Les pressemeldingen fra lanseringen av Jokersamarbeidet HER

Samarbeidsavtalen skal bidra til å sikre eksisterende barne -og ungdomsritt på landevei, og også stimulere til at vi får flere ritt i årene som kommer.  Arrangører som velges ut vil få et tilskuddsbeløp til sitt arrangement, i tillegg til at Joker kommer med en del materiell som normalt har en kostnad for arrangøren.

Generell info og søknadskriterier

Sponsoravtalen med Joker går over tre år, og det er et mål om at antallet arrangement som innlemmes i serien skal økes per år. Det skal være en geografisk spredning over hele landet, med hovedtyngde på Østlandet hvor det totalt sett er flest lisensierte ryttere.

Klubber/arrangører som ønsker sitt arrangement som en del av serien må søke NCF. Det vil bli lagt vekt på følgende søknadskriterier:

 • Arrangementene skal gå over minimum 3 etapper
 • Arrangementet må registreres på NCF sin terminliste
 • Arrangør må forplikte seg til å arrangere i henhold til NCF sin sikkerhetsmanual for landevei
 • Arrangementet må passe inn på kalenderen slik at serien fordeles ut over hele sesongen
 • Arrangementet må ha en geografisk plassering som passer inn sammen med øvrige arrangement som inngår i serien.
 • Arrangement som har «ligget nede» vil kunne prioriteres for å bidra til å få tilbake flere ritt på terminlista.
 • Klubb/arrangør kan ikke profilere sponsorer på sitt arrangement som er innenfor kategori dagligvarekjede.
 • Arrangør må forplikte seg til å profilere Joker i henhold til oversikten over rettigheter under og plan knyttet til dette som vil bli kommunisert.

Et begrenset antall arrangement vil bli valgt ut hvert år i avtaleperioden.

Joker sine rettigheter og leveranser

 • Hovedprofilering i start/målområdet (reklameseil)
 • Egen oppblåsbar målportal med Jokerprofilering
 • Beachflagg i start/målområdet
 • Hovedprofilering på bakvegg for premieseremoni (Joker stiller med bakvegg)
 • Pilskilt med Jokerprofilering i løypa
 • Startnummer med Jokerprofilering
 • Akkrediteringsmerker til rittets følgebiler

Joker dekker kostnadene for alt profileringsmateriell, så det vil ikke løpe noen kostnader for klubb/arrangør for å profilere Joker.

Søknad

Søknad om å bli en del av “Jokerprosjektet” 2024 registreres her:

https://bit.ly/3paOJNX

Søknadsfrist 15. desember 2023.