Les NCF sine koronavettregler for arrangement og aktivitet under koronapandemien HER

Joker – ungdomsritt

Se rittene i Joker ungdomsritt 2021 her: Joker ungdomsritt: Sesongen er i gang – sykling.no


Joker inn som hovedsponsor for ungdomsritt landevei

Joker ble 19. januar 2021 presentert som ny sponsor i NCF.

Les pressemeldingen HER

Samarbeidsavtalen skal bidra til å sikre eksisterende barne -og ungdomsritt på landevei, og også stimulere til at vi får flere ritt i årene som kommer.  Arrangører som velges ut vil få et tilskuddsbeløp til sitt arrangement, i tillegg til at Joker kommer med en del materiell som normalt har en kostnad for arrangøren. Les mer om prosjektet og søknadskriterier her:

Generell info og søknadskriterier

Sponsoravtalen med Joker går over tre år, og det er et mål om at antallet arrangement som innlemmes i serien skal økes per år. Det skal være en geografisk spredning over hele landet, med hovedtyngde på Østlandet hvor det totalt sett er flest lisensierte ryttere.

Klubber/arrangører som ønsker sitt arrangement som en del av serien må søke NCF. Det vil bli lagt vekt på følgende søknadskriterier:

 • Arrangementene skal gå over minimum 3 etapper.
 • Arrangementet må registreres på NCF sin terminliste
 • Arrangør må forplikte seg til å arrangere i henhold til NCF sin sikkerhetsmanual for landevei (bl. a nulltoleranse for motgående trafikk i løypene).
 • Arrangementet må passe inn på kalenderen slik at serien fordeles ut over hele sesongen (ingen overlappende arrangement).
 • Arrangementet må ha en geografisk plassering som passer inn sammen med øvrige arrangement som inngår i serien.
 • Arrangement som har «ligget nede» vil kunne prioriteres for å bidra til å få tilbake flere ritt på terminlista.
 • Klubb/arrangør kan ikke profilere sponsorer på sitt arrangement som er innenfor kategori dagligvarekjede.
 • Arrangør må forplikte seg til å profilere Joker i henhold til oversikten over rettigheter under og plan knyttet til dette som vil bli kommunisert.

Et begrenset antall arrangement vil bli valgt ut hvert år i avtaleperioden.

Joker sine rettigheter og leveranser

 • Hovedprofilering i start/målområdet (reklameseil)
 • Egen oppblåsbar målportal med Jokerprofilering
 • Beachflagg i start/målområdet
 • Hovedprofilering på bakvegg for premieseremoni (Joker stiller med bakvegg)
 • Pilskilt med Jokerprofilering i løypa
 • Startnummer med Jokerprofilering
 • Akkrediteringsmerker til rittets følgebiler

Joker dekker kostnadene for alt profileringsmateriell, så det vil ikke løpe noen kostnader for klubb/arrangør for å profilere Joker.

Søknad

Søknad registreres her:

https://bit.ly/3paOJNX

Søknadsfrist 15. februar 2021.