Turritt

I Norges Cykleforbund (NCF) organiseres en del tur- og trimritt av sykkelklubbene. Om du har lyst til å sykle i et turritt, trenger du ikke være medlem i en klubb. Et eller flere tur- eller trimritt kan være fine treningsmål om du ønsker å komme i bedre form. Et Turrittutvalg ble etablert i NCF våren 2024 – kontaktinfo finner du nedenfor.