Sikkerhet

Sikkerhetsmanual for landevei

Etter flere år uten et oppdatert rammeverk knyttet til sikkerheten i norske ritt ble det vinteren 2020 lansert ny sikkerhetsmanual for landevei. Manualen er justert i henhold til gjeldende forskrift om sykkelritt på veg, og kommer i tillegg med en rekke tips om god praksis for gjennomføring. Det er spesielt aktive ritt som er berørt i denne manualen, og vi ber alle klubber om å sette seg godt inn i dette rammeverket.

Merk spesielt at det skal planlegges for å unngå motgående trafikk i løypene under aktive ritt fellesstart. Alle arrangører må gå gjennom sine planer for gjennomføring med spesielt fokus på dette området. Dette gjelder spesielt barne -og ungdomsritt. For Norgescup, mesterskap og UCI-ritt er det nulltoleranse for motgående trafikk. Normer for NC og NM landevei ble oppdatert høsten 2020. Du finner de oppdaterte normdokumentene her.

Sikkerhetsmanualen ble presentert på arrangørseminar for NC og NM arrangører i februar 2020. Presentasjonen finner du nedenfor.

Foran 2021-sesongen ble det innført ny lisensordning for sjåfører (både bil og MC) i aktive sykkelritt. Sjåførkurset er obligatorisk for alle som skal føre et kjøretøy under ritt på kategori NC eller høyere. Vi anbefaler at også sjåfører i ritt på lavere kategori gjennomfører dette kurset.

Spørsmål kan rettes til Cato Karbøl, cato.karbol@sykling.no / 928 93 639

Annen relevant informasjon: