Samband

Samband for landevei gjelder for klubber og teams som skal leie hele sesongen.