Om NCF

Legg inn en kort tekst

Norges Cykleforbund ble stiftet i 1910, og har gått fra å være en liten idrett nasjonalt til å bli en folkesport. Vi er et særforbund under Norges Idrettsforbund og er medlem av det europeiske (UEC) og internasjonale sykleforbundet (UCI).

Internasjonalt er landeveissykling en av verdens største idretter. I Norge har vi 8 grener innen sykkelsporten som NCF administrerer. NCF sentralt består av 15 ansatte, et styre på 10 personer og 50 valgte ressurspersoner i ulike grener og funksjoner. Vi har rundt 40.000 medlemmer og 400 klubber rundt om i landet.

Norges Cykleforbunds oppgave er å være en tilrettelegger for aktivitet i sykkelsporten. Vi skal sørge for at utøverne på våre landslag får de beste forutsetninger for å lykkes internasjonalt. Vi skal motivere og legge til rette for at klubbene våre har verktøyet til å skape gode treningsforhold og konkurranser for barn, ungdom og voksne.

Vi skal på politisk nivå tilrettelegge for bedre forhold for syklister og gjøre vårt for at det bygges nye anlegg i Norge. I løpet av 2023 vil vi få to innendørs- og en utendørs velodrom i Norge, slik at banesporten har forutsetninger for å kunne vokse. I tillegg skal NCF sørge for at vi har den kompetansen vi trenger for å kunne skape aktivitet. Vi behøver gode trenere, kommissærer (dommere), arrangører og vakter for at hjulene skal gå rundt.

Norges Cykleforbund med sine 7 regioner og 400 klubber hadde dog ikke klart å få til stort uten alle de tusenvis av frivillige som ofrer tid og energi på dugnad for å skape aktivitet i sykkelmiljøene. Vi ønsker å være en sunn idrettsorganisasjon med gode verdier. NCF har fokus på å skape et godt samarbeid med alle aktører innad i sykkelsporten, i tillegg til myndigheter og næringsliv.

Vi takker alle våre sykkelvenner for engasjementet!