Vaktkurs

VAKTHOLD UNDER SYKKELRITT

Norge fikk i 2016 ny forskrift om sykkelritt på vei. Forskriften har gitt sykkelritt på vei vesentlig bedre og nødvendige rammebetingelser, og gitt sporten mulighet til å utdanne egne vakter med reguleringsmyndighet.

Det er i dag tre nivåer av vakter:

  • Løypevakter: Har ikke reguleringsmyndighet, men har informasjon og varsling av ryttere som hovedoppgave. Løypevakt er det enkleste nivået av våre vakter. Gyldighetstid på opplæring er fem år. Etter dette må kurset tas på nytt.
  • Stasjonærvakter: Har samme reguleringsmyndighet som politiet. Kurset for stasjonære vakter er derfor mer omfattende enn løypevaktkurset. Kompetansebeviset er gyldig i fem år. Etter dette må kurset tas på nytt.
  • Mobile vakter: Har samme myndighet som de stasjonære vaktene, men kan i tillegg forflytte seg med motorsykkel som en del av sykkelrittet. En mobilvakt må bestå kurset for stasjonære vakter før hun/han kan ta mobilvaktkurset. De mobile vaktene kan kun regulere trafikk når de står i ro. Kompetansebeviset er gyldig i fem år. Etter dette må kurset tas på nytt.

 

Svar på vanlige spørsmål om vakter (FAQ) finner du her.

Norges Cykleforbund har utarbeidet kurs for løypevakter og stasjonære vakter, samt organiserer mobile vaktkurs via ekstern leverandør. Løypevaktkurset kan i sin helhet tas via e-læring. Kurset for stasjonære vakter er todelt. Den ene delen kan tas som e-læring, mens den andre delen må foregå i klasserom. Kurset for mobile vakter organiseres som en kombinasjon av klasserom og praktiske øvelser med MC på bane.

For å kunne ta NCF sine kurs må det opprettes en bruker i “MinIdrett”  – Gå til http://www.minidrett.no og trykk på «Ny bruker» dersom du ikke allerede har en brukerkonto.

Skulle det være vanskelig å komme rett inn på linken til E-læringskursene – gå inn på: https://ekurs.nif.no/ – gå opp til “Særforbund” og velg “Norges Cykleforbund”.

Så snart klasseromskurset er ferdig og instruktøren sender inn lister til NCF over de som har bestått stasjonært vaktkurs del 2, blir dette videresendt til Statens Vegvesen (SVV), som utsteder bevis via epost (digitalt bevis). Dette tar kanskje en uke eller to hos SVV. Det utstedes ikke plastkort/fysisk bevis. Har du ikke fått kursbevis før du skal være vakt? Skriv ut ditt kursbevis fra “MinIdrett” og ta med på rittet.

Om noen ønsker å avholde kurs, har spørsmål eller ønsker å få tilsendt lister over godkjente vakter – ta kontakt med Beate Stenberg på beate.stenberg@sykling.no

På Statens Vegvesen sine hjemmesider finner du informasjon om hvordan man søker om å arrangere sykkelritt og hvilke betingelser som må innfris i forbindelse med arrangementet. Merk at det er politiet som beslutter om private vakter kan benyttes til trafikkregulering, herunder antall og plassering i sykkelrittet. Politiet har fremdeles full myndighet til å beslutte bruk av egne tjenestemenn og politiets trafikkregulering vil gå foran all annen trafikkregulering.

Annen relevant informasjon: