Vaktkurs – spørsmål og svar

Vanlige spørsmål (FAQ) og svar om våre vaktkurs:

Hva er forskjellen på løypevakt, stasjonærvakt og mobilvakt?

  • Løypevakter: Har ikke reguleringsmyndighet, men har informasjon og varsling av ryttere som hovedoppgave. Løypevakt er det enkleste nivået av våre vakter.
  • Stasjonærvakter: Har samme reguleringsmyndighet som politiet. Kurset for stasjonære vakter er derfor mer omfattende enn løypevaktkurset.
  • Mobile vakter: Har samme myndighet som de stasjonære vaktene, men kan i tillegg forflytte seg med motorsykkel som en del av sykkelrittet. En mobilvakt må bestå kurset for stasjonære vakter før hun/han kan ta mobilvaktkurset. De mobile vaktene kan kun regulere trafikk når de står i ro.

 

Hvilke ritt trenger å utdanne vakter og hva regnes som sykkelritt?
Alle som skal ha en funksjon som vakt under ritt på vei må være godkjent på en av de tre nivåene som er beskrevet over. Et løypevaktkurs kan tas relativt raskt via e-læring, men utdanningen av stasjonære vakter og mobile vakter krever planlegging. NCF må melde inn nye kurs for stasjonære vakter til Statens vegvesen minimum tre uker før kurset. Les Statens Vegvesen sin beskrivelse av sykkelritt her.

Hvilke vakter må ta vaktkurs?
Foruten politiet (i tjeneste) må ALLE vakter i sykkelritt etter 01.01.2018 ha opplæringen som er fastsatt etter forskrift om sykkelritt på veg.

Hvorfor må alle ta kurs?
Den nye forskriften har gitt sykkelsporten en særegen mulighet til å utdanne egne vakter som kan regulere trafikk på lik linje som politiet. Trafikkregulering er krevende og det er derfor nødvendig med en grundig opplæring. Øvrige vaktfunksjoner på sykkelritt er også forbundet med risiko, og det er derfor innført et krav om at alle som skal ha vaktoppgaver minst skal ha gjennomført kurs for løypevakter. Kravene om kurs er definert i forskrift om sykkelritt på vei.

Trenger jeg løypevaktkurset for å bli stasjonærvakt?
Nei, stasjonære vakter trenger kun stasjonærvaktkurset. Del 1 av dette gjennomføres som e-læring, mens del 2 må gjennomføres på et oppsatt kurs i klasserom.

Hvordan og hvem kan arrangere vaktkurs?
Det er kun arrangører med godkjent undervisningsplan (godkjennes av veimyndighetene) som kan sette opp kurs. Det kreves ikke godkjenning av kursarrangører for kurs for løypevakter, men opplæringen må følge fastsatt læreplan. NCF har et løypevaktkurs som gjennomføres via E-læring.

NCF har godkjent undervisningsplan og er godkjent kursarrangør for stasjonærvaktkurset og setter opp alle kurs i samarbeid med klubber. Klubbene kan søke om å få arrangert kurs. Det må sendes søknad om å være kursarrangør 3 uker før kursstart. Søknad sendes: beate.stenberg@sykling.no.

For mobilvaktkurset kreves det trafikklærerkompetanse, og NCF har derfor engasjert ekstern kursholder på dette området. NCF er normalt med og finansierer noen kurs for mobile vakter hver sesong. Kontakt beate.stenberg@sykling.no for informasjon.

Hvem kan være instruktør på vaktkurs?
Stasjonærvaktkurset: Instruktører må ha gjennomgått NCFs instruktørkurs og være godkjent av NCF. Mobilvaktkurset: Kun godkjente kursholdere. Kursholdere må ha trafikklærer(e) med klasse A-kompetanse.

Hvem har bestemt innholdet i kurset?
Innholdet er beskrevet i læreplanen som er utarbeidet av veimyndighetene. NCF har utarbeidet kurs basert på dette og fått godkjent sin undervisningsplan.

Hvor melder jeg meg på til kurs?
E-læringskursene: Se her.

Klasseromskurs: Oversikt over de til en hver tid planlagte kurs linkes opp fra denne siden.

Hvor finner jeg oversikt over alle som tatt kurs?
Ta kontakt med Beate Stenberg på beate.stenberg@sykling.no så får du tilsendt lister.

Hvilke krav er det for å vise frem bevis på gjennomført kurs?
Stasjonær- og mobilvakter må til en hver tid kunne fremvise sitt digitale kompetansebevis utstedt av Statens Vegvesen (PDF sendt ut per e-post frem til våren 2022, og i din digitale postkasse dersom du ble godkjent som vakt etter april 2022).

Hvordan får man kompetansebevis?
Løypevakt: Ikke et krav med kompetansebevis, men godkjente vakter må finnes på NCF sin liste over godkjente vakter.
Stasjonærvakt: Kompetansebeviset utstedes av Statens Vegvesen digitalt til din digitale postkasse (Digipost/E-boks). Gjelder kun nye vakter f.o.m våren 2022. Det utstedes dessverre ikke plastkort.
Mobilvakt: Kompetansebeviset utstedes av Statens Vegvesen digitalt til din digitale postkasse (Digipost/E-boks). Gjelder kun nye vakter f.o.m våren 2022. Det utstedes dessverre ikke plastkort.

Er det aldersbegrensning på kursene?
Ja, det er aldersbegrensning på samtlige kurs:

  • Løypevakt: 18 år. Men person som har gjennomført trafikalt grunnkurs er også kvalifisert.
  • Stasjonær vakt: Person må ha fylt 18 år
  • Mobil vakt: Person må ha fylt 25 år (og i tillegg ha førerrett på klasse A)

 

Hva skjer når min 5-års periode som godkjent vakt utløper?
I likhet med andre kurs som er forankret i Statens Vegvesen må alle ta kurset helt på nytt etter fem år. Det gjelder alle de tre nivåene av vakter.

Krav til klær for vaktene?
Løypevakter skal være antrukket med en CE-godkjent refleksvest som har en annen farge enn synlighetstøyet til stasjonære og mobile vakter.

Stasjonære og mobile vakter skal være antrukket med jakke tilsvarende den som brukes ved trafikkregulering under arbeidsvarsling, i henhold til den til enhver tid gjeldende standard. Jakken skal være merket med teksten «SYKKELRITT» på rygg og front i reflekterende materiale etter samme krav som gjelder for arbeidsvarsling. NCF selger vaktvester og reguleringsjakker. Disse finner du her.

Tilbake til den generelle infosiden om vakt kurs her.