Veiledning til terminlisten

Registrering av ritt i terminlisten

Alle klubber skal registrere sine sykkelritt i NCF sin elektroniske terminliste. En slik registrering regnes som en søknad til NCF om å arrangere sykkelritt. Søknaden anses som innvilget når NCF-administrasjonen eller NCF sine regioner har godkjent rittet og det ligger synlig i terminlisten.
Veiledning for registrering av sykkelritt i NCF sin terminliste finner du på denne linken HER

 

Fordeler når rittet er registrert i terminlisten:

 • NCF sin lisens for deltakere er gyldig (ulykkes- og ansvarsforsikring)
 • NCF sin arrangørforsikring er gyldig
 • Deltakere uten helårslisens har mulighet til å løse engangssforikring
 • Synliggjøring i NCF sin terminliste
 • Utøvere med helårslisens kan delta
 • Aktive ritt kan inngå i NCF ranking
 • Økt sikkerhet for deltakere og arrangører
 • Kvalitetsstempel på arrangementet
 • Hjelp av region eller NCF administrasjon til å sette opp rittet korrekt

Når skal et ritt registreres i terminlisten?
Rittet skal registreres i terminlisten når et eller flere av kriteriene under innfris:

 • Når omgivelsene opplever arrangementet som et sykkelritt
 • Når det er tidtaking
 • Når det deles ut startnummer
 • Når det er definert en strekning/løype med et definert start- og sluttpunkt
 • Når det deles ut premier
 • Om det er påmeldingsavgift
 • Om det stiller utøvere som er utenfra klubben sine egne treningsgrupper
 • En klubb tilknyttet NCF står som arrangør av arrangementet
 • Når rittet markedsføres utenfor klubbens plattformer
 • Når det er klasseinndeling
 • Når det er et gjentagende arrangement

 

Opprette arrangement (rittsøknad)
Prosessen fra rittsøknad til terminliste er kort og enkel:

1.Arrangørklubben oppretter rittet på sin arrangørkonto ved hjelp av arrangementsveiviseren eller ved å kopiere fjorårets arrangement.

2.NCF eller region godkjenner rittsøknaden (avhengig av rittnivå)

3.Når rittet er godkjent blir det synlig i terminlisten

Klubbritt og mindre arrangment trenger ikke godkjenning fra forbund eller region, og får automatisk status som godkjent.

Klubben må ha en arrangørkonto hos EQ Timing for å opprette rittsøknad.  Alle sykkelklubber har en arrangørkonto – som er knyttet til lisensregistret.

Du må ha rolle som administrator, leder, arrangementsansvarlig eller påmeldingsansvarlig i klubben for å kunne opprette nye arrangement.  Leder eller arrangementsansvarlig i klubben kan tildele en slik rolle til deg dersom du ikke har dette fra før.  Du kan også kontakte kundeservice hos EQ Timing hvis du trenger hjelp til dette, gjerne på epost support@eqtiming.no.

Logg deg på Admin med med en av disse rollene.

Noen klubber har opprettet flere arrangørkontoer.  Hvis du ønsker det kan EQ Timing slå sammen disse for deg.  Kontakt oss på support@eqtiming.no.  Skriv i eposten hvilke kontoer du ønsker å slå sammen – og angi hvilken av dem du ønsker å beholde.

PS! Du kan også sette opp påmelding via arrangementsveiviseren.  Hvis du gjør klart for påmelding samtidig som du oppretter arrangmenetet er det klart til å åpne påmelding straks rittet er godkjent og publisert i terminlisten.

PS2! Hvis du kopierer fjorårets arrangement med kopifunksjonen vil arrangementet arve alle egenskapene fra kildearrangementet.  Også påmeldingsoppsettet.  Så hvis du skal opprette et arrangement som er identisk med et tidligere arrangement bør du bruke denne funksjonen.  Hvis det er endringer i priser siden forrige gang kan du endre dette etter at du har kopiert.

 

Godkjenning av arrangement

Ritt på nivåer høyere enn klubbritt skal godkjennes av forbund eller region før de publiseres i terminlisten.  Slik er prosedyren for gjennomsyn og godkjenning av rittsøknader:

Logg inn på Admin med din rolle på krets eller regionnivå.

Ta kontakt med EQ Timing kundeservice på support@eqtiming.no dersom du mangler nødvendig tilgang.

Fra arrangementsoversikten kan du åpne arrangement for å komme inn på rittsøknaden.  Der kan du se hvilke øvelser som inngår i arrangementet i respektive faner.  Rittinvitasjon og andre dokumenter som er lastet opp sammen med arrangementet finner du under fanen “Filer”.

Sett status til Godkjent på siden Arrangement detaljer og lagre når søknaden er godkjent.