Invitasjon til åpne samlinger for utfor- og endurosyklister