Lisensfordeler

Som kjøper av helårslisens har en flere fordeler. Det er både forsikringsfordeler og fordeler fra Norges Cykleforbunds samarbeidspartnere.
(se fullstendige vilkår under punktet forsikring)

Helårslisens
Med helårslisens (og tilhørende gyldig klubbmedlemskap), kan man delta i terminlistefestede ritt hele året over hele verden. Lisensen gjelder fra datoen den blir registrert hos oss og ut desember samme år. I tillegg til å få alle fordelene som lisenskjøper støtter man Norges Cykleforbund, og vårt arbeid mot visjonen: Sykkelglede for alle!

Du er forsikret i alle terminfestede sykkelritt i inn- og utland. Har du helårslisens trenger du ikke kjøpe ytterligere forsikring på enkeltarrangementer verken i Norge eller i utlandet. Du sparer betydelige beløp om du sykler flere sykkelritt hvert år. I enkelte land må du ha helårslisens for å delta.
Forsikringsdekningen i helårslisensen gjelder fra den betales og ut februar påfølgende år.

Med helårslisens er du forsikret på trening over hele verden
Du er til enhver tid forsikret under trening så lenge du er i treningsklær, og med påkrevd beskyttelsesutstyr. Forsikringen dekker behandling av skader oppstått over hele verden, behandlingen må godkjennes av Gjensidige skadeforsikring i forkant og vil i hovedsak skje etter man er kommet hjem til Norge. Behov for behandling i utlandet dekkes via reiseforsikringen. Det er derfor viktig at man også har gyldig reiseforsikring i forbindelse med trening eller konkurranser i utlandet.

Engangslisens
Med engangslisens kan du delta i terminlistefestede ritt tilhørende arrangementet der lisensen er kjøpt. Lisensen har samme dekning som helårs trim- og turlisens, men forsikringen gjelder kun for det løp/arrangement det er løst engangslisens for.

Dekning av tannskader
Skader på tenner er ikke helt ukjent for syklister. Derfor har denne typen dekning ekstra prioritet i forsikringsproduktet.

Skader på 3. part
Forsikring om du som syklist forvolder skade på 3. part under konkurranse eller trening. Under trening og konkurranser kan du være uheldig å skade noe eller noen rundt deg. Det kan for eksempel være om du riper opp en bil eller kolliderer med en tilskuer langs veien.


Flyavtale SAS
(kode: CYKL999)

Se mer om avtalen med SAS HER


Flyavtale Norwegian
(kode: CYKLEKL)

Se mer om avtalen med Norwegian HER
Det er ikke inkludert spesialbagasje i avtalen. Sykkel legges til som ekstra spesialbagasje, mot et tillegg.


Fordelsavtale Bikefolder

Se mer om avtale med Bikefolder HER


Bikeshop

Se mer om rabatter i Bikeshop HER