Les NCF sine koronavettregler for arrangement og aktivitet under koronapandemien HER

Info om lisens

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring.

HELÅRS LISENS
Med aktiv lisens (og tilhørende gyldig klubbmedlemskap), kan man delta i alle typer ritt. Lisensen gjelder fra datoen du blir registrert hos oss og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter. Helårslisensene deles i to nivåer, basis- og utvidet dekning. Forskjellen på disse to lisenstypene finner du i forsikringsdekningen. Lisensen med utvidet dekning gir blant annet en betydelig forkortet ventetid for behandling ved skade.

LISENS FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE
Syklister som er bosatt i Norge og er utenlandske statsborgere, skal ha lisens gjennom sin norske klubb. Syklisten registrerer selv inn sin lisens på vanlig måte, og må samtidig sørge for at statsborgerskapet blir rett.

FORSIKRINGSVILKÅR UTENLANDSKE STATSBORGERE
Dekkes som om de er medlemmer i norsk folketrygd. Utgangspunktet er at all behandling skal utføres i Norge.

Hvis det er helt spesielle omstendigheter, dekkes etter vurdering det behandlingen ville kostet i Norge.

GENERELT
Alle ryttere som i sesongen skal, eller har planer om å, delta i ritt utenfor Norden, må tegne en reiseforsikring – gjerne med utvidet dekning av utstyr og ansvar. Spesielt er ansvarsdelen viktig – da UCI krever ansvarsforsikring av ryttere som deltar i konkurranser utenfor sitt hjemland. Norske ryttere er dekket av ansvarsforsikring i Norden under hjemforsikringen, alternativt under hjemforsikringen som familien har for de som bor hjemme eller bor på hybel/leilighet i forbindelse med studier.

ENGANGSLISENS
Vi har fire typer engangslisenser.

Tre av disse kan kjøpes hos arrangøren rittdagen og gjelder kun for dette rittet.

– Turritt
– Trimritt
– Aktiv ungdomslisens

En type kan kjøpes i forbindelse med trening

– Engangs treningslisens

Personer som i konkurranseåret fyller 80 og eldre, slipper å løse engangslisens. I.h.t. til Forsikringsloven er det ikke mulig å tegne ulykkesforsikring for denne aldersgruppen.

1. Turritt
Denne lisensen gjelder i turritt som har tur- eller sportsklasse, og koster kr 220 for ritt der startkontingenten er 500 kr og høyere, og kr 170 der startkontingenten er 499 kr og lavere.

2. Engangsforsikring Trimritt
Denne lisensen gjelder i trimritt. Den koster kr 60.

3. Engangsforsikring aktiv ungdomslisens
Gjelder for barn/ungdom i alderen 13 – 16 år. Kan brukes i aktive ritt med aldersbestemte klasser, og koster kr 50,-. Barn i alderen 3-12 år, er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Se også info om barneidrett her.

4. Engangs treningslisens
Denne lisensen gjelder i fellestreninger der det dukker opp medlemmer/ikke medlemmer over 13 år som ønsker å delta. Disse kan løse en enkeltlisens for treningen. Navnene rapporteres inn til NCF i henhold til gjeldende skjema.

LISENS FOR STØTTEAPPARAT
Alle som har en funksjon i støtteapparatet til en klubb eller et team må løse lisens for støtteapparat. Dette gjøres på samme måte som en ordinær lisens, d.v.s. at du kan gå inn å registrere lisensen din selv. Lisens for støtteapparat er delt inn i følgende kategorier: coach, doctor, paramedical assistant, massør, mechanic. Denne lisensen gir ikke mulighet til å kjøre motorisert kjøretøy i et sykkelritt, og krever derfor ikke kurs.

LISENS FOR SERVICEBIL – NCF SERVICEKURS
Alle som skal kjøre en servicebil i sykkelritt for en klubb eller et team må løse lisens for servicebil. For å kunne kjøpe denne lisensen må personen først gjennomføre og bestå NCF servicekurs. Kurset må tas på nytt hvert år før lisens kan bestilles. Kurset finner du her. Ved bestått kurs vil man få tilsendt en link for å bestille servicelisensen. Lisensen bestilles deretter på samme måte som andre lisenser via EQ timing. Servicelisensen kvalifiserer ikke lenger for andre sjåføroppdrag under sykkelritt. Personer som skal kjøre på oppdrag for arrangør (kommissærbil etc.) må ta NCF sitt sjåførkurs (se under).

LISENS FOR «DRIVER» – NCF SJÅFØRKURS
Alle som skal kjøre et kjøretøy (bil/MC) i et sykkelritt som ikke er servicebil må løse lisens for «driver». For å kunne kjøpe denne lisensen må personen først gjennomføre og bestå NCF sitt sjåførkurs. Kurset må tas på nytt hvert år før lisens kan bestilles. Kurset finner du her. Ved bestått kurs vil man få tilsendt en link for å bestille lisens for «driver». Lisensen bestilles deretter på samme måte som andre lisenser via EQ timing. Lisens for «driver» dekkes av NCF og er kostnadsfri for den som løser lisens (gebyr tilkommer ved ønske om plastkort). Dersom person ikke har noe tilknytning til klubb kan man velge «Norwegian cycling federation» i klubbfeltet. Personer som har bestått kurs for mobilvakter er automatisk kvalifisert for «driver» lisens.