Forsikring

Lisensforsikring

Sykkelforsikringen det var mulig å kjøpe i tillegg til lisens for 2020 og 2021 lot seg dessverre ikke fornye som den besto. Forsikring av sykler er derfor ikke lenger tilgjengelig som et tilleggsprodukt til lisens.