Vil du satse på Sykkelkross?

GU CX har i samarbeid med sportslig avdeling satt sammen følgende «guide» for å synliggjøre mulighetsrommet og ressursene/rammebetingelsene utøverne kan forholde seg til. Herunder kan du lese om UCI-ritt, World Cup, landslag mm.

 

Finansiering

NCF sine midler til sportslig satsing

NCF sine budsjetter vedtas av Forbundstinget. Utover dette er det de ulike avdelingers ansvar å detaljere og følge opp budsjettrammene. Det er i tillegg satt av noen midler til å drive et grenutvalg, sammenlagtpremiering til Norges Cup mm.


Klubb og region

Utover egenfinansiering, anbefaler vi utøverne å forhøre seg i klubb og i regionstyret for eventuelle satsninger.  Flere av regionene har muligheter til å hjelpe regionslag eller andre initiativer. Det gjelder for Sykkelkross-grenen at vi synliggjør oss også på disse arenaene.

 

Karrierestigen

Norges Cup – klubb og lag

Deltakelse på Norges Cup gjøres i klubbregi og klubb/lag-representasjon. Vi henviser til den respektive klubb når det gjelder eventuelle rittstøtteordninger og organisering for rittdeltagelse. Norges Cup rommer alt fra nybegynnere til de beste i landet og gir en god pekepinn på nivået nasjonalt.


UCI-ritt nordisk – klubb, lag og regionslag

Det arrangeres UCI ritt i Sverige og Danmark, og nå har vi også arrangert UCI ritt i Norge. Disse gir internasjonale seedingspoeng (UCI points), som er viktig for de som skal satse internasjonalt. Dette betyr at disse rittene trekker deltakere fra flere nasjoner som satser på grenen. Nivået på topp vil være høyere og bredere.

Vår anbefaling er å undersøke hva klubben kan gjøre, eventuelt i samarbeid med flere klubber, og eventuelt regionstyret om å støtte / organisere et regionslag.  Vi anbefaler også utøveren å sette seg godt inn i UCI regelverket.

For informasjon om arrangementer i Norden:

Asker CK – Føyka Kross – (9) Føyka KROSS | Facebook
Fiskeklev LC – StudentCross – (9) StudentCross | Facebook
IF Frøy – Norway Cross Ekeberg – (9) Norway Cross | Facebook
Drøbak SK – SkanseCross – (9) SkanseCross NC 6 | Facebook
IL Ros Sykkel – Spikkestad Kross – (11) NorgesCup 7-8 Sykkelkross | Facebook
Kristiansands CK – Kristiansand Classic – (11) Kristiansand Classic | Facebook

I tillegg er det Superpokal – (11) Superpokal | Facebook og Bjerkecross.

 

UCI-ritt internasjonalt utover Norden – klubb, lag og regionslag

UCI ritt på kontinental-Europa holder et veldig høyt nivå, både på arrangement, utøvere og ikke minst som publikums-event. Spesielt UCI rittene i Nord-Europa vil gi pekepinn på verdensklasse.

Vår anbefaling er at utøveren har stor erfaring fra både Norges Cup og UCI ritt i Norden før man tar steget ut til Nord-Europa (Nederland og Belgia) og da primært nasjonale ritt i de landende. Det er et betydelig steg opp til Europeisk toppnivå.  Utøveren bør undersøke hva klubben kan gjøre, eventuelt i samarbeid med flere klubber, og eventuelt regionstyret om å støtte / organisere et regionslag.

Se UCI sin kalender: Cyclo-cross | UCI

 

World Cup og mesterskap – landslag

World Cup og Europeisk- og verdensmesterskap er åpenbart toppnivået i idretten. Deltagelse i disse rittene betinger at man stiller for landslag på U23/juniornivå og landslag eller UCI lag med tilstrekkelig UCI points på senior.

Landslag – wildcards

«Wildcard» innebærer at rytteren kan representere Norge på enkeltritt, på selvfinansiert basis, eller finansiert av klubb/region. Hensikten med «wildcards» er å åpne for internasjonal satsing/matching i små sykkelgrener uten budsjetter for en bred landslagssatsning.

Sportssjefen kan beslutte, men er ikke forpliktet til, å innvilge «wildcard» landslagsrepresentasjon på søknad fra region eller klubb forut for det enkelte ritt, i de tilfeller det enten ikke stilles noe eget landslag fra Norge, eller hvor sportslig ledelse beslutter å supplere landslaget.

Dersom pågangen av søknader overgår hva vi har kvote til, vil sportslig ledelse foreta uttak basert på:

  1. Utøverens fremlagte satsingsplan inklusive erfaring på UCI nivå.
  2. Utøverens meritter på UCI, Norges Cup og rankingritt, i prioritert rekkefølge.

Representasjon via «wildcard» forutsetter:

  • Klubben/ laget stiller med minst én, dedikert, myndig ressursperson som tar ansvar for sikkerhet, beredskapsplan og mekanisk assistanse i rittet.
  • World Cup: Utøveren har deltatt på UCI-nivå tidligere samme sesong.
    Mesterskap: Utøveren har UCI-poeng fra inneværende sesong.
  • Utøveren kan begrunne at deltagelsen inngår i en satsingsplan innen Sykkelkross .

Utøvere må meldes på senest 6 dager før rittet. Påmelding gjøres av forbundet. Søknad om deltagelse på wildcard må sendes sportssjefen 14 dager før rittet. Søknader som kommer inn senere vil prioriteres bak de som kom inn før fristen.

Landslag

Sportslig ledelse kan beslutte å etablere et landslag, enten helt eller delvis finansiert gjennom NCF sine budsjetter. Pr 2021 er det ikke avsatt budsjetter til det. Uttak til landslag vil baseres på:

  • Utøverens meritter på UCI, Norges Cup og rankingritt, i prioritert rekkefølge.
  1. Utøverens fremlagte satsingsplan inklusive erfaring på UCI nivå.

Målsettingen med et landslag vil være å over tid bygge opp et satsingsmiljø og kompetanse til å drive fram medaljekandidater over tid.

 

Viktige kilder:

UCI Cyclocross regulations:  Regulations | UCI

UCI Cyclocross Calendar: Calendar | UCI

UCI Cyclocross Ranking: Cyclo-cross | UCI

NCF sine oversatte regler for Sykkelkross: Regler Sykkelkross – sykling.no