Les NCF sine koronavettregler for arrangement og aktivitet under koronapandemien HER

Stasjonærvaktkurs 2021

En ny sesong på landeveien kommer om ikke alt for lenge, og vi ønsker at alle klubber gjør en vurdering av behovet for stasjonærvaktkurs i 2021. Det er som tidligere satt av noe midler på budsjettet til å dekke honorar og leie av lokale for slike kurs.

 

Utgangspunktet er følgende i forhold til dekning av kostnader:

Honorar instruktør: kr. 1500,-

Leie av lokale/bevertning: Inntil kr. 2000,-

Ved lang reisevei for instruktør vil vi etter nærmere avtale dekke reisekostnader i tillegg til honoraret.

 

Det bør være minimum 10 deltakere på hvert kurs, og vi ønsker at klubbene samarbeider om å arrangere stasjonærvaktkurs. Maksimalt antall personer på hvert kurs er 30.

Ønske om å arrangere kurs meldes inn til Beate Stenberg: beate.stenberg@sykling.noNCF må melde inn nye kurs til Statens Vegvesen senest tre uker i forveien.

 

Generell info om stasjonærvaktkurs:

 • Vi har tre kategorier av vakter på sykkelritt:
  • Løypevakter er det enkleste nivået. Løypevakter kan ikke regulere trafikk, men har som hovedoppgave å informere deltakerne.
  • Stasjonærvakt har reguleringsmyndighet for trafikk på lik linje med politiet.
  • Mobil vakt har samme myndighet som stasjonærvakten, men har et tilleggskurs for å kunne forflytte seg på MC i arrangementet.
 • Gyldighet på bestått kurs er 5 år. Etter at denne perioden er over må alle ta kurset på nytt.
 • Person må ha fylt 18 år.
 • Kurset er delt i to: Del 1 gjennomføres som e-læring og del 2 som klasseromskurs (forskriftsfestet læreplan).
 • Person må ha gjennomført leksjon 1,2,4 og 5 via e-læring før hun/han kan delta påklasseromskursetmed leksjon 3 og 6.
 • Klasseromskurset gjennomføres på 1 kveld.
 • Person må opprette «Idretts ID» for å kunne ta e-læringskurset, dersom man ikke har det fra tidligere. Kursene ligger her.

 

Du kan lese mer om de forskjellige vaktkursene her, og om sikkerhet landevei her.

NCF vurderer for øvrig å arrangere et nytt instruktørkurs i løpet av 2021. Interesse kan meldes inn til Anders Eia Linnestad: ael@sykling.no.