Stasjonærvaktkurs 2021

En ny sesong på landeveien kommer om ikke alt for lenge, og vi ønsker at alle klubber gjør en vurdering av behovet for stasjonærvaktkurs i 2021. Det er som tidligere satt av noe midler på budsjettet til å dekke honorar og leie av lokale for slike kurs.

 

Utgangspunktet er følgende i forhold til dekning av kostnader:

Honorar instruktør: kr. 1500,-

Leie av lokale/bevertning: Inntil kr. 2000,-

Ved lang reisevei for instruktør vil vi etter nærmere avtale dekke reisekostnader i tillegg til honoraret.

 

Det bør være minimum 10 deltakere på hvert kurs, og vi ønsker at klubbene samarbeider om å arrangere stasjonærvaktkurs. Maksimalt antall personer på hvert kurs er 30.

Ønske om å arrangere kurs meldes inn til Beate Stenberg: beate.stenberg@sykling.noNCF må melde inn nye kurs til Statens Vegvesen senest tre uker i forveien.

 

Generell info om stasjonærvaktkurs:

 • Vi har tre kategorier av vakter på sykkelritt:
  • Løypevakter er det enkleste nivået. Løypevakter kan ikke regulere trafikk, men har som hovedoppgave å informere deltakerne.
  • Stasjonærvakt har reguleringsmyndighet for trafikk på lik linje med politiet.
  • Mobil vakt har samme myndighet som stasjonærvakten, men har et tilleggskurs for å kunne forflytte seg på MC i arrangementet.
 • Gyldighet på bestått kurs er 5 år. Etter at denne perioden er over må alle ta kurset på nytt.
 • Person må ha fylt 18 år.
 • Kurset er delt i to: Del 1 gjennomføres som e-læring og del 2 som klasseromskurs (forskriftsfestet læreplan).
 • Person må ha gjennomført leksjon 1,2,4 og 5 via e-læring før hun/han kan delta påklasseromskursetmed leksjon 3 og 6.
 • Klasseromskurset gjennomføres på 1 kveld.
 • Person må opprette «Idretts ID» for å kunne ta e-læringskurset, dersom man ikke har det fra tidligere. Kursene ligger her.

 

Du kan lese mer om de forskjellige vaktkursene her, og om sikkerhet landevei her.

NCF vurderer for øvrig å arrangere et nytt instruktørkurs i løpet av 2021. Interesse kan meldes inn til Anders Eia Linnestad: ael@sykling.no.