Sikkerhet landevei – veien videre

En ny sesong er i ferd med å rundes av. Mange klubber har til tross for pandemien fått gjennomført sine arrangement selv om det for de fleste også i år ble en komprimert sykkelsesong. Vi ser dessverre at en rekke arrangement spesielt på landeveien har falt bort de siste årene, og pandemien har gjort det ekstra vanskelig for enkelte. Allikevel har nok dessverre kompleksiteten og kostnadene knyttet til arrangement på vei trolig vært den viktigste årsaken til at ritt har forsvunnet fra terminlista.

Vi retter nå fokuset mot ny sesong, og ønsker med denne artikkelen å belyse de utfordringene vi står ovenfor spesielt knyttet til sikkerhet for landeveisritt. Vi ønsker samtidig å gi en oppdatering på det arbeidet som gjøres opp mot myndighetene knyttet til temaet, samt støtteordninger vi i NCF tilbyr arrangørene.

Behov for endring av forskrift og læreplan

Gjeldende forskrift om sykkelritt på veg ble fastsatt av Samferdselsdepartementet 17. juni 2016. Forskriften har gitt sykkelritt på vei vesentlig bedre og nødvendige rammebetingelser, men samtidig bidratt til store utfordringer for landets arrangører i forhold til rekrutteringen av frivillige vakter. Norges Cykleforbund (NCF) jobber på bakgrunn av dette opp mot både Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet knyttet til spesielt følgende tema:

  • Endring av «forskrift om sykkelritt på veg» til «forskrift om idrettsarrangement på veg»
    • Flere andre idretter har arrangement som benytter de samme veiene som sykkelritt, og har det samme behovet for regulering av trafikk som sykkelritt. Allikevel ble ikke andre idrettsarrangement innenfor f.eks friidretten eller rulleski tatt med inn i den nye forskriften i 2016 selv om det hadde vært helt naturlig. Et løpsarrangement har altså den ene dagen helt andre premisser å forholde seg til enn et sykkelritt på den samme veien dagen etter. For triatlonarrangement ser vi utfordringen enda tydeligere ved at løpedelen av en triatlon har helt andre premisser enn sykkeldelen på den samme veien. Opplæringskravene knyttet til de forskjellige vaktnivåene har vært krevende for mange av våre arrangører, og det er svært vanskelig å få rekruttert nok vakter til sykkelritt. NCF mener at like opplæringskrav for vakter under alle idrettsarrangement på vei vil bidra til et høyere antall godkjente vakter i hele landet, og en bedre tilgjengelighet for alle arrangement. Og i tillegg til økt trafikksikkerhet en økt forutsigbarhet for alle trafikantene der ute som støter på idrettsarrangement på veiene våre.
  • Regodkjenning av vakter ett utløpt godkjenning
    • Godkjenningsperioden for stasjonære og mobile vakter er fem år. Før sesongen 2023 skal majoriteten av dagens stasjonære og mobile vakter re-godkjennes, og dette vil være svært ressurskrevende både for NCF og resten av sykkel-Norge. I likhet med alle tilsvarende kurs i regi av Statens Vegvesen må kurset dessverre tas helt på nytt etter fem år. NCF jobber aktivt for å få lettelser på dette området, men opplever at det er svært utfordrende for myndighetene å forme en spesialtilpasning for våre kurs uten at det skaper presedens også for andre kurs knyttet til arbeid på vei.
  • Justering av læreplanen knyttet til vakter – regodkjenning av instruktører
    • Både forskrift om sykkelritt og læreplanen knyttet til vaktopplæringen ble utformet på svært kort tid. Vi ser spesielt utfordringer knyttet til deler av innholdet i stasjonærvaktopplæringen og tidskravet som er knyttet til de ulike delene av kurset. Også læreplanen knyttet til mobilvaktopplæringen må gjennom en grundig evalueringsrunde. NCF jobber for en total revisjon av dagens læreplaner. Samtidig ser vi at vårt eget undervisningsopplegg også må oppdateres for å bidra til at våre instruktører har et rammeverk som i større grad styrer undervisningen. Det er spesielt utfordrende å styre tidsbruken innenfor de forskjellige delene. Statens Vegvesen har denne sesongen utført tilsyn på en rekke av våre stasjonærvaktkurs. Disse tilsynene har dessverre avdekket en rekke utfordringer vi har blitt pålagt å rette opp. På bakgrunn av dette vil det i løpet av vinteren i tillegg til oppdatering av undervisningsopplegget gjennomføres en ny instruktøropplæring.


Rammeverk og støttefunksjoner hos NCF

I forkant av 2020-sesongen ble det lansert en ny sikkerhetsmanual for landevei. Denne manualen er et rammeverk som definerer hvilke tiltak som er nødvendig for et tilstrekkelig sikkerhetsopplegg under sykkelritt. Sikkerhetsmanualen er bygget opp i henhold til bestemmelsene som ligger i sykkelrittfunksjonen. NCF jobber nå også med en oppdateringen av en komplett arrangørmanual for landevei.

Etableringen av Road safety-prosjektet har gjort det mulig for NCF å bidra med en rekke støttefunksjoner opp mot NM (jr/elite), norgescup (jr/elite), ungdomsritt og UCI-rittene. Det er et mål om at prosjektet i fremtiden skal kunne yte bistand også til en større del av terminlista.  Foran 2021-sesongen kom dagligvarekjeden Joker inn som en ny og viktig samarbeidspartner i NCF. I 2022 skal omfanget av dette samarbeidet økes ytterligere. Tilskuddsordningen knyttet til «Jokerprosjektet» er et svært viktig bidrag til å gjøre gjennomføringen av ungdomsritt på landeveien mer bærekraftig. NCF jobber samtidig med alternativer for å kunne tilby arrangører ytterligere støtteordninger for å sikre fremtidens sykkelritt.