NCF sine koronavettregler er oppdatert 21.05.2021

Trinn 2 blir iverksatt torsdag 27. mai.

NCF sine koronavettregler er oppdatert 21.05.2021

Regleringen informerte i dag om at Trinn 2 i regjeringen sin gjennåpningsplan blir iverksatt torsdag 27. mai.

 

Link til Regjeringen sin pressemelding 21.05.2021: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/neste-trinn-i-gjenapningen-skjer-27.-mai/id2850347/ 

Link til NCF sine koronavettregler: https://sykling.no/om-ncf/info-om-korona/

 

Trinn 2 (Iverksettes 27. mai 2021):
Arrangement:

  • Antall personer på arrangement: 200 (Funksjonærer, kommissærer og media regnes ikke med i det totale antallet).
  • Nasjonale konkurranser på nivå norgescup (K/M junior og elite) og høyere kan gjennomføres.
  • Øvrige konkurranser for K/M junior og elite, samt konkurranser for barn og unge under 17 år kan fortsatt bare holdes innenfor regionen
  • Breddearrangement kan fortsatt ikke avholdes.

 

Trening/aktivitet:

  • Utendørs trening kan avholdes for alle aldersgrupper så lenge man kan holde minimum 1 meter avstand.