Les NCF sine koronavettregler for arrangement og aktivitet under koronapandemien HER

Info om korona

Oppdatert 08.07.2021

NCF ønsker å skape forutsigbarhet i det som er en krevende situasjon for klubber, arrangører og ryttere. Samtidig er det umulig å sette opp en komplett tidslinje på det nåværende tidspunkt.

Under finner du NCF sine koronavettregler for arrangement og aktivitet under koronapandemien.

Det er de til enhver tid gjeldende nasjonale, regionale og lokale bestemmelser som definerer hvilket aktivitetsnivå en utøver, klubb eller arrangør kan ha. En rekke kommuner har forsterkede smittevernstiltak som er strengere enn de nasjonale bestemmelsene.

 

Begrepsavklaring fra NCF:
Toppidrettsutøvere: Ryttere med aktiv lisens i klasse K/M elite eller K/M junior.

 

Følgende nasjonale regler er gjeldende fra og med 18. juni 2021 (trinn 3):

Regjeringen bekreftet på sin pressekonferanse 18. juni at trinn 3 av gjenåpningsplanen iverksettes med oppstart 18. juni 2021 i to faser; de nasjonale anbefalingene iverksettes 18. juni, mens Covid-19 forskriften endres søndag 20. juni kl. 12:00. Under ser du hvordan NCF planlegger sin aktivitet på hvert trinn.

Regjeringen sin plan for gjenåpning av samfunnet og idretts-Norge

NCF har sett nærmere på regjeringens plan for gjenåpning av landet. Oversikten under viser vår foreløpige plan for aktivitet innenfor hvert trinn. Regjeringens plan for gjenåpning trinn 4 inneholder foreløpig ingen dato. Det er derfor umulig for NCF å definere dato også. Vi understreker at oversikten under er NCF sin tolking av regjeringens plan tilpasset vår aktivitet (nasjonale anbefalinger og Covid-19 forskriften).

Regjeringen uttaler:

For å ha kontroll vil det være behov for å se resultater av hvert trinn, før man kan gå videre til neste. Det er smittesituasjonen som bestemmer fremdriften. For å ha nok data til å bestemme dato, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn.

Link til NCF sin Covid-19 protokoll for nasjonale ritt og mesterskap fra og med 04.07.2021

Trinn 3 (Fra og med fredag 18. juni 2021) :
Arrangement:

 • Nasjonale konkurranser kan gjennomføres for barn og unge under 17 år
 • Nasjonale konkurranser kan gjennomføres på alle kategorier for K/M elite og K/M junior
 • Breddearrangement kan avholdes
 • Antall personer på arrangement: 200. Forskriften åpner imidlertid for ulike måter å dele opp i kohorter, samt hvem som skal telles med i totalantallet.
  • Barne – og ungdomsarrangement: Her inngår ikke arrangør, kommissærer og media med i totalantallet, men alle andre som er til stede.
  • Breddearrangement: Her inngår ikke arrangør, kommissærer, media eller støtteapparat i totalantallet.
  • Toppidrettsarrangement: Her inngår ikke utøvere, arrangør, kommissærer, media eller støtteapparat i totalantallet.
 • Arrangement utendørs kan deles opp i 4 grupper/kohorter av 200 deltakere. Når publikum eller deltakere på arrangementet deles inn i grupper, skal det hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.
 • Følgende er viktig i forbindelse med arrangement:
  • Arrangøren er ansvarlig for at rittet oppfyller kravene i Covid-19-forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

 

Trening/aktivitet:

 • Utendørs trening kan avholdes for alle aldersgrupper så lenge man kan holde god avstand.

Merk følgende: En rekke kommuner har forsterkede smittevernstiltak som er strengere enn de nasjonale bestemmelsene. En utøver kan f.eks ikke reise til nabokommunen for å trene sammen med andre dersom det er lagt ned forbud mot dette i hjemkommunen. En klubb fra en kommune med forbud mot lokal aktivitet kan derfor heller ikke organisere trening i en annen kommune eller reise på treningssamling til en annen kommune hvor det er åpnet for aktivitet.

Husk å ta med munnbind på trening dersom du skal besøke butikker eller serveringssteder under veis dersom du kommer fra et sted med høyt smittetrykk eller skal besøke et sted med høyt smittetrykk.

 

For arrangementer som krever koronasertifikat og har testkrav gjelder følgende:

 

Fra og med 8 juli gjelder følgende for arrangementer som krever koronapass eller testing før ritt.

 

Dersom arrangøren legger til rette for koronasertifikat og testkrav kan det være maksimalt 3000 personer fysisk tilstede på utendørsarrangementet.

Deltakerne må være delt inn i grupper på 500 personer. Arenaområdet som arrangementet gjennomføres på må ha en kapasitet til å dekke inntil 50% av deltakerne.

Arrangøren kan kun gi adgang til følgende personer:

a. at personer som ikke har gyldig koronasertifikat eller negativt testresultat ikke vil ha adgang
b. at test tilbys på stedet for arrangementet og vilkårene for dette
c. hvor personer kan tilbys test og at test som ikke tas på stedet skal være tatt i løpet av de siste 24 timer før arrangementet.

 

Trinn 4:
Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene.  Det vil fortsatt være antallsbegrensningen knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men regjeringen vil vurdere dette antallet fortløpende.