Kunne du tenke deg å bli kommissær?

Kunne du tenke deg å bli kommissær?

Kommissærer er avgjørende for avvikling av sykkelritt, og som kommissær blir du en del av et kommissærkorps, som sørger for at sykkelrittene blir avviklet på en sportslig og rettferdig måte. Hvis du er interessert i utfordringer, ansvar og personlig utvikling, så er det muligens deg vi mangler i kommissærkorpset. Etter gjennomført kommissærkurs og en praksisperiode i regionen, blir det en avsluttende prøve før du autoriseres som kommissær.

Det er videre muligheter for å spesialisere seg innen forskjellige grener som;

 • Landevei
 • Terreng inkl. utfor og enduro
 • BMX inkl. pumptrack
 • Bane
 • Sykkelkross
 • Trial
 • E-sport


Vi har fire nivåer som kommissær;

 • NCF regional kommissær
 • NCF nasjonal kommissær
 • UCI nasjonal Elite kommissær
 • UCI internasjonal kommissær

For å bli autorisert som NCF regional kommissær må man være medlem av lag som er tilsluttet NCF og ha fylt 15 år. Se også; REGLEMENT FOR AUTORISASJON AV KOMMISSÆRER (RK) (sykling.no)

Som kommissær (sykkelsportens dommere) skal du bl.a. se til at;

 • Sykkelritt gjennomføres under sikre forhold
 • Det råder sportslig rettferdighet
 • Regler etterfølges
 • Ilegge sanksjoner om regler ikke etterfølges

Som kommissær får du dekket reise, diett og ev. oppholdsutgifter, samt et honorar for oppgaven.

Virker dette interessant, så meld din interesse til klubben og/eller kommissæransvarlige i regionen. Er du usikker på hvem du skal kontakte, så kontakt ev. en av oss i Teknisk Utvalg (TU).