Fredlyveien aktivitetsområde – BMX/aktivitetsløype