VM i Bergen 2017 – innsigelse til salærforslag

Norges Cykleforbund (NCF) eier samtlige aksjer i Bergen 2017 AS (Selskapet), og er en av Selskapets største kreditorer. NCF mener bostyrers og borevisors salærkrav langt overstiger det som har vært nødvendig for å gjennomføre en forsvarlig bobehandling og vil av den grunn anmode tingretten om å avkorte salæret vesentlig, slik at dividenden til kreditorene kan økes.

Se hele brevet som er sendt Hordaland tingrett HER

 

Publisert 12.04.2022