Vellykket møte med turritt arrangørene

Mandag ble det gjennomført et åpent teams møte med nye og erfarne arrangører av turritt på landevei og terreng. Det var 64 påmeldte til møtet og 45 personer som deltok på møtet.

Målet med møtet var å få til en dialog med arrangører og inspirere og engasjere frem mot starten av 2022 sesongen. Fokuset for møtet var hvordan man skal skape økt rittdeltakelse etter pandemien.

Etter en gjennomgang av sykkelpresident, Jan Oddvar Sørnes og arrangementsansvarlig i NCF, Cato Karbøl fikk vi tre flotte rittarrangører til å presentere rittene sine.

Eirik Torbjørnsen og Sølvi Amundsen Aas fra Birken holdt et flott innlegg om Birkebeinerrittet. De gikk gjennom utviklingen rittet har hatt og belyste viktige temaer og utfordringer for å snu statistikken rundt antall påmeldte til Birkebeinerrittet. Etter det var det Nils Olaf Solberg fra Bergen CK som holdt en inspirerende innlegg om Bergen-Voss. Her ble det beskrevet hvordan rittet ble gjennomført under pandemien og viktige holdninger rundt sikkerhet som har blitt videreført fra tidligere år. Til slutt var det Eirik Thorgersen som gikk gjennom Styrkeprøven sin arrangementsportefølje. Her ble det også løftet frem god statistikk på hvem som deltar på de ulike rittene de har og hyppigheten av deltakelse.

Til slutt var det en åpen diskusjon blant arrangørene hvor gode tiltak som kan føre til økt rittdeltakelse ble løftet frem.

Det ble ikke satt ned en dato for neste møte, men vi vil komme tilbake med denne infoen.

Opptak fra møtet kan sees her: Åpent turritt møte mandag 7 mars-20220307_190447-Opptak av møte.mp4

OBS: for å få tilgang til videoen må du bruke koden « turritt »

 

Legger ved Cato sin presentasjon HER

 

Publisert 10.03.2022