Utforgrenen får et løft

Norges Cykleforbund har satt i gang et spennende prosjekt med å løfte utforgrenen og arbeidet vil være to delt. Vi skal kartlegge dagens situasjon i miljøet for utøvere fra 15 år og opp til senior. Det vil bli sendt ut et spørreskjema til utøvere hvor vi ønsker svar på hvordan det trenes, hva klubbene tilbyr osv. Dette for å danne oss et bilde på nå-situasjonen og med det være bedre i stand til å sette inn tiltak som har størst effekt i forhold til prestasjonsutvikling.

Del to av prosjektet blir å lage en utviklingsplan for grenen. I dette arbeidet har vi etablert samarbeid med motorikk- og teknikkavdelingen ved Olympiatoppen. Arbeidet vil bli ledet av Niclas Stensrud Andersen, og blir godt støttet av sportssjef Hans Falk og landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter. Utviklingsplanen skal basere seg på utviklingsplanen til Norges Skiforbund (alpint) på den spesifikke delen, Norges Cykleforbund på den generelle delen, samt kartlegging av hva de beste har gjort i yngre år. Det er stort arbeide som antakelig vil ta litt tid, men som vi har tro på kan bety mye for utviklingen av framtidens utforsyklister i Norge.

Prosjektleder Niclas Stensrud Andersen sitter på en mastergrad innen fysisk prestasjonsevne. Han jobber til daglig som lærer på Nesodden VGS. Niclas har hatt trener- og lederansvar for utforlandslaget de seneste årene, og var selv utøver fra 2011-2014. Han har i tillegg vært trener i Soon CK, og er nå trener i Drøbak SK.

Cykleforbundet er sikre på å ha funnet rett mann til å lede prosjektet, da Niclas er lidenskapelig opptatt av treningsplanlegging og idrettsfysiologi. Vi gleder oss til å se resultater av arbeidet og ønsker Niclas og støttespillere lykke til med kartlegging og planer!