UEC-kongressen passiv til utelukkelse av Russland og Belarus

Kongressen i det europeiske sykkelforbundet (UEC) tok ikke stilling til det betente spørsmålet om fortsatt utelukkelse av russiske og belarussiske idrettsutøvere i internasjonale idrettskonkurranser på sin kongress i Praha søndag.

Styret i UEC ønsker å avvente beslutning i den internasjonale olympiske komiteen, og mener at det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og UEC lojalt må følge det som besluttes der. For IOC er et vedtak viktig for nesten års OL i Paris. For sykkelsporten vil beslutningen ha betydning for store arrangementer alt i år – ikke minst VM for 13 grener i Glasgow i august.

UCI-president David Lappartient var til stede på kongressen, og sa at det er viktig at utøvere ikke diskrimineres på grunn av sitt pass, og åpnet for at «nøytrale» utøvere burde kunne delta under et nøytralt, hvitt flagg. Hvordan denne nøytraliteten skulle avgjøres, kom det ingen svar på.

NCF-president Jan-Oddvar Sørnes var en av flere delegater som var kritisk til holdningen til UECs styre.

–  NCF er krystallklar på at utøvere fra Russland og Belarus (Hviterussland) ikke skal delta i internasjonale mesterskap før krigen i Ukraina er avsluttet. En boikott vil ha store negative konsekvenser for utøverne, og vi håper i det lengste at vi unngår det, sier han.

Han legger til at styret i UCI og UEC er klar over at et grønt lys for deltakelse kan gjøre at flere land ikke stiller i Skottland. Blant annet vil flere sykkelforbund i Baltikum miste statsstøtte dersom de ikke boikotter idrettsarrangementer med russisk og belarussisk deltakelse.

Norges Cykleforbund hadde også planlagt innspill i forbindelse med forslag fra UEC-styret om endringer i vedtektene vedrørende utelukkelse av medlemsland. Her sørget UEC-president Enrico Della Casa for at forslaget ble banket gjennom uten mulighet for kommentarer eller stemmegivning.

– Behandlingen av denne saken var sterkt kritikkverdig og gir inntrykk av at UEC ikke er en demokratisk organisasjon. Andre store sykkelnasjoner som Storbritannia og Nederland er enig med oss at vedtaket som ble fattet var ugyldig, sier en skuffet sykkelpresident.

Tekst: Jørn Michalsen

Publisert 06.03.2023

Jan-Oddvar Sørnes

Jan-Oddvar Sørnes