Tilskudd for utgifter til politi i 2021

Tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2021

Kulturdepartementet tildelte Norges idrettsforbund til sammen 5,0 millioner kroner i 2016 og 2017 som skulle benyttes til tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge. Det er ikke bevilget penger til dette formålet i etterpå følgende år, men det gjenstår 126.683 kroner som kan fordeles til utgifter i 2021.

Det er derfor mulig for sykkel-Norge å søke om tilskudd til å dekke kostnader fra forrige sesong.

NIF har utarbeidet retningslinjer for fordeling av midlene.

Les om retningslinjene her. Retningslinjene er de samme som i 2019.

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes.

Søknadsfristen er satt til onsdag 9. mars 2021.

Søknadens sendes på e-post til vakt@sykling.no . Kopi av betalte fakturaer skal legges ved søknaden.

Publisert 16.02.22