Stor interesse for NCF Sykkelskolen

For 2021 har Sykkelskolen vært et bra år. Aldri før har så mange skoler tatt del i opplæringen og vi er veldig fornøyde med å rulle ut prosjektet til nye steder i landet. Trondheim, Oslo og Kristiansand er byer hvor barneskoler har og skal utover høsten bli besøkt med vår sykkelopplæring. Vi håper også på at enda flere byer kan stå for tur i årene som kommer.

I Bergen skal vi i 2021 besøke samtlige skoler i kommunen. Dette vil si at alle elever på fortrinnsvis 4. eller 5.trinn i Bergen vil få tilbud om å ta del i opplæringen. En slik avtale med Bergen kommune har vært svært viktig for oss ettersom vi har opplevde en veldig stor interesse og etterspørsel fra skolene. Med dette tilbudet fra Bergen kommune er vi overbevist om at flere barn får den nødvendige opplæring som er nødvendig for å bli en tryggere og flinkere syklist i trafikken. Sykkelgleden på skolene er stor både blant elever og lærere. Det å ha forutsigbarhet om at alle elever skal kunne få gjennomføre opplæringen i alderen hvor mange begynner å sykle til skolen, er veldig viktig.

I tillegg til å gjennomføre for skoler i Bergen kommune reiser vi også rundt til andre steder i Vestland fylke. I 2021 vil 10 andre kommuner blir besøkt og ta del i opplæringen. I sommerferien for skolene arrangerte vi i tillegg 5 sommercamper på sykkel for barn mellom 8 – 12 år.

I Kristiansand har opplegget vært en suksess fra første dag og de har siden oppstarten vært travelt opptatt med gjennomføringen. De opplever en veldig stor interesse fra skolene og ser på muligheten for en ytterligere utvidelse for neste år.

I Trondheim og Oslo er vi nå fra høsten i gang med et pilotprosjekt for utvalgte skoler. Det jobbes med å få plass de nødvendige avtaler for at vi skal øke opp aktiviteten for 2022. På bakgrunn av vår erfaring og tilbakemeldinger fra alle disse fire byene opplever vi en økende interesse for Sykkelskolens aktiviteter. Når vi avslutter årets opplæringssesong tidlig i november har rundt 115 skoler i Trondheim, Oslo, Kristiansand og Bergen tatt del i Sykkelskolens opplæringsprogram på sykkel.

Publisert 15.09.2021

Noen stemningsbilder fra sommerens opplæring: