Status for arbeidet med “Forskrift om sykkelritt på veg”

Aller først, forskriften har gitt sykkelritt på veg bedre og nødvendige rammebetingelser. Det grunnleggende som ligger i denne forskriften, er avgjørende for vår aktivitet på veien. Den store utfordringen er fortsatt at ingen andre arrangement på veg har en tilsvarende forskrift å forholde seg til, som gjør at det tar altfor lang tid å nå gjennom politisk.

Helt konkret har dette blitt gjort / er under arbeid:

 • NCF har vært i møte med POD (Politidirektoratet)
  Kortfattet konklusjon fra dette møtet:
  NCF skal utarbeide en mal for søknader, da det ifølge POD har vært veldig varierende kvalitet på søknader. Vi poengterte at dette gjøres av frivillige, som en naturlig forklaring. I tillegg ble behovet for at søknader ble sendt i tide
  POD skal ta tak i rutiner for saksbehandling, altså at godkjenninger må være på plass mye tidligere enn hva ofte har vært. En anmodning fra POD ble sendt til politidistriktene 14.08.23, hvor det blir bedt om en gjennomgang av rutiner på saksbehandling for at ritt kan gjennomføres på en trafikksikker og planlagt måte.
 • Vi har en søknad inne hos Statens Vegvesen, om å få anledning til å gjennomføre re-godkjenningen av stasjonære vakter som digitale klasseromskurs.
 • Samarbeidsmøte med Triathlonforbundet nå i august. Triathlonforbundet står overfor samme problemstillinger som NCF, og da skal vi fremover samarbeide for å stå sterkere. Den store utfordringen er som nevnt tidligere at ingen andre arrangement enn sykkel må forholde seg til forskriften.
 • Det jobbes med politikostnader, i samarbeid med andre arrangører.
 • Det skal jobbes med justering av læreplaner.
 • NCF skal utarbeide en søknads-mal for å arrangere sykkelritt på vei i Norge.

En del av utfordringen for våre klubber og arrangører når det gjelder opplæringen av vakter ligger også mye i et dårlig websystem for e-læring, som har et dårlig brukergrensesnitt. Investering i et eksternt system er kostbart, og i og med forbundets økonomiske ståsted, er dette dessverre ikke prioritert.

VIKTIG!!
Når det gjelder vakter til sykkelritt, er dette delt i 3 kategorier; mobile vakter (MC), stasjonære vakter og løypevakter. Arrangøren plikter å sende inn navn på mobile vakter og stasjonære vakter som skal brukes i et arrangement til Statens Vegvesen. Navn på løypevakter skal derimot ikke meldes inn. For å lette arbeidet med å skaffe vakter, ber NCF om at alle arrangører tar en nøye vurdering på behovet for stasjonære vakter, altså om vaktposten kan bemannes med en løypevakt. Dette fordi løypevakter har et mye enklere kursforløp, og at dette kurset også kan gjennomføres ved klasseromsundervisning i regi av arrangør.

Løypevakter kan strekke over sperrebånd og informere om stengte veier. De kan ikke dirigere, men kan gi råd og informere angående alternative veier.

HUSK at NCF tilbyr stasjonære vakter på de store arrangementene. Road Safety, som er et prosjekt som er støttet med midler fra Helsedirektoratet, har utdannede stasjonære vakter som reiser rundt på vaktoppdrag.

NCF har fått midler fra Sparebankstiftelsen i 2023, slik at vi kan tilby gratis stasjonære kurs til alle arrangører. NCF betaler både reise og honorar til instruktør. Arrangøren står for lokalet. Det er viktig at de som ønsker kurs, får tatt kontakt med oss for kurs i 2023. Det er ikke sikkert vi kan tilby gratis kurs i 2024 – så benytt sjansen mens den er her. Ta kontakt med Beate Stenberg (kursansvarlig) på beate.stenberg@sykling.no, så hjelper hun dere med å finne instruktør og tar kontakten mot Statens Vegvesen.

Til info vil det bli satt opp et instruktørkurs nå i høst, for de som ønsker å bli instruktører på stasjonære vaktkurs. Vi legger dette ut på vår kurskalender så snart vi har dato på plass.

 

Foto: Jan Aasgaard

Publisert 16.08.2023