Spørreundersøkelse om tur- og trimritt

De siste årene har vi sett en nedgang i deltakelse på tur- og trimritt og ønsker derfor å kartlegge deltakelsen rundt tur- og trimritt.

Vi håpet deltakelsen skulle øke raskt igjen etter pandemien, men her ser vi at det er flere som kan ha endret sine vaner/fritidsinteresser.
Vi håper du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen!
TRYKK HER FOR Å SVARE PÅ UNDERSØKELSEN
Ved å svare på hele undersøkelsene hjelper du norsk sykkelsport og du er med i trekningen av en signert landslagsdrakt! (trekning i slutten av januar)
Publisert 06.12.22