Samarbeid i Rogaland gir gode resultater

Enda en stor helg for banesyklingen i Norge er over, med Nordisk mesterskap på velodromen i Sola. I den sammenheng har vi lyst til å trekke frem det gode samarbeidet som Sola Cykleklubb, Stavanger Sykleklubb og Sandnes Sykleklubb har fått til. Dette samarbeidet er for så vidt ikke noe nytt. Disse klubbene med flere har gjennomført Rogaland 3 dagers sammen i en årrekke, i tillegg til cuper og øvrige ritt. At de nå slår seg sammen om å få til gode konkurranser på Vår Energi Sola Arena er en videreføring av et allerede innkjørt samarbeid, og er et godt eksempel til etterfølgelse. Samarbeidsklubbene har nok kjent ekstra på at premisset for etablering av velodromen på Sola var basert på et interkommunalt «spleiselag» med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Dette ansvaret har klubbene tatt til det fulle.

I en tid der klubbene skriker etter flere frivillige, både i arrangørstaben og som vakter og funksjonærer for øvrig, er det godt å se at samarbeid faktisk fungerer. Vi vil gi stor honnør til samarbeidsklubbene i Rogaland for alt de får til både på landevei og bane. Dette er også noe å tenke på for andre regioner eller fylker, kanskje spesielt på landevei – og den dagen velodromen i Asker står klar for å ha stor aktivitet.

Det som er litt spesielt med samarbeidet, er at ingen tenker roller eller status. Hovedpoenget er å få aktivitet for syklistene, og da er det ikke noe forskjell på de som steker vafler eller den som er rittleder. Oppgavene er like viktige uansett, og alle oppgaver må gjøres for at aktiviteten blir en god opplevelse for alle involverte.

Mange av de samme støttespillerne går igjen, og det har vært uformelle aktiviteter i hallen for å samle frivillige i klubbene. Her har interesserte fått en innføring i hva banesykling er og hva som kreves for å arrangere ritt. Gjennom dette er det dannet seg en gruppe som har tatt tak på ulike områder. Da velodromen nærmet seg ferdigstillelse ble det samlet ulike mennesker fra klubbene i regionen og de var med på opplæring av tidtaking, målfoto, startmaskiner, storskjerm og PA-anlegg.

Klubbene har også hatt stort fokus på å bygge en sosial samlingsplass under arrangementene. De har en felles samlingsplass i velodromen hvor det serveres god mat og drikke. Her stikker alle innom i pauser for å spise og diskutere litt før en går tilbake til neste øvelse.

Kvinner og menn, ung og gammel stiller opp på ritthelgene. Det er gjerne 30-35 personer i sving for å få alt til å gå rundt. En kjerne av personer bruker mye tid på å planlegge, men så er det en pool av frivillige som blir med på arrangementene. Det benyttes vaktlister med rotasjoner, slik at de har flere å spille på. Klubbene har også felles uniform på banen slik at alle blir like, og man ser hvem som er i arrangørstaben. Ingen har på eget klubbtøy, for her er de en samlet gruppe.

Det blir kanskje litt feil å trekke frem noen som gjør en ekstra innsats i et slikt stort team av personer, men vi tar vel ikke munnen for full når vi nevner primus motor Morten Fløisvik, rittleder Torleif Lutro, sekretariatsansvarlig Marianne Larsen og sjefskommissær Martin Feldmann. Takk til alle som bidrar!

 

Foto: Kjetil Birkedal Pedersen

Publisert 08.11.2022