Rapport Arbeidsgruppen Bergen 2017

Styret i Norges Cykleforbund (NCF) vedtok i styremøte 18. juni 2020 å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere om NCF bør utarbeide en anmeldelse til NIFs domsutvalg, basert på eventuelt brudd på
Idrettens regelverk. Arbeidsgruppen, som har bestått av representanter fra ulike regioner, har tatt utgangspunkt i styreprotokoller (NCF og Bergen 2017), korrespondanse, analyser og rapporter som har blitt utgitt i etterkant av arrangementet, samt gjennomført intervjuer av sentrale personer knyttet til VM 2017.

Rapport fra arbeidsgruppen – Sykkel VM, Bergen 2017

Styret i Norges Cykleforbund (NCF) fikk denne uken overlevert rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på ansvarsforhold vedrørende VM Bergen 2017.

Styret tar arbeidsgruppens innstilling og anbefalinger til etterretning.

Basert på arbeidsgruppens konklusjon om at det ikke er begått brudd på idrettens regelverk knyttet til søknad om og gjennomføring av Sykkel VM 2017, og at det vurderes ikke å være juridisk grunnlag for erstatningskrav mot tillitsvalgte, vil styret i NCF ikke gå videre med denne saken i forhold til strafferettslig forfølgelse.

Styret ser imidlertid at det har vært avdekket kritikkverdige forhold når det gjelder planlegging og gjennomføring av arrangementet, og har i dag valgt å gå offentlig ut med en beklagelse til kreditorer, samarbeidspartnere og frivillige som led økonomiske tap etter konkursen i selskapet.

Styret ønsker å beklage for den store belastningen den økonomiske situasjonen skapte, og i tillegg gi en stor honnør til tidligere og nåværende ansatte, frivillige og andre samarbeidspartnere som nedla en formidabel jobb og skapte en sykkelfest i verdensklasse.

Styret vil også sikre at læring knyttet til å arrangere et slikt stort og komplekst internasjonalt mesterskap, bl.a. knyttet til organisering, virksomhetsstyring og økonomi, vil bli tatt videre inn i NCFs og NIF´s arbeid.

Styret Norges Cykleforbund