Politisk vedtak om friskoler får konsekvenser for velodromen i Asker

Velodromprosjektet i Asker har vart i snart et tiår, og har samlet enormt med krefter og laginnsats for å få gjennomslag. Da er det synd at ideologi skal kaste kjepper i hjulene på driften av Askers nye storstue.  Helt siden oppstarten av velodromprosjektet i Asker, har tanken om å ha skoledrift i tilknytning til anlegget vært sentral.

Dag Schartum-Hansen som er styreleder i NCK AS, sier at målet har vært å sørge for en høy aktivitet ved anlegget på dagtid, og samtidig eksponere så mange som mulig for de unike idrettsmulighetene dette anlegget vil gi til Asker og omegn. Den store tanken bak denne satsingen har vært å bringe sykkelsporten nærmere barn og unge, og ikke minst gi et tilbud til de som av ulike grunner ikke har så mange alternativer å velge mellom.

Tirsdag kom beskjeden om at en av to skoler som skulle holde til i anlegget, likevel ikke får tillatelse. Det skjer til tross for at søknaden deres er i tråd med regelverket som gjelder nå, og på tross av at alle høringsuttalelser har vært positive til etableringen av Norsk Realfags Gymnas – Ungdomsskole (NRG-U) i Asker.

For alle lokale krefter som har stått på for etableringen av denne skolen, er dette selvfølgelig et slag i ansiktet. Spesielt for NRG-U, som står for den unike pedagogikken i bunn for samarbeidet, sier Schartum-Hansen.

Jan-Oddvar Sørnes, president i Norges Cykleforbund, presiserer at for velodromprosjektet er toget fortsatt på skinnene, men det er ikke tvil om at denne beslutningen vil ha store konsekvenser for driften av velodromen, og for aktiviteten og de positive ringvirkningene vi hadde forhåpninger om.

Generalsekretær i Norges Cykleforbund, Eystein Thue Stokstad, utdyper at dette umiddelbart betyr at næringsbygget i tilknytning til velodromen får vesentlig mindre i leieinntekter enn tidligere estimert. Det gjør at salgssummen for bygget reduseres betydelig, og reduserer egenkapitalen i prosjektet. I praksis betyr det at prosjektet sitter igjen med større gjeld enn ventet – og med mer gjeld kommer større utgifter. Som en direkte konsekvens må prisene skrus opp, noe som vil gjøre tilgjengeligheten til velodromen dårligere enn det vi hadde forventet.

Den største negative konsekvensen ligger likevel ikke i det økonomiske – men i den aktiviteten 200 NRG-U ungdommer ville skapt i miljøet rundt velodromen. 200 ungdommer som daglig ville blitt kjent med alt velodromen kan tilby, og som ville vært gode ambassadører ut i et lokalmiljø vi er avhengige av å bli kjent med. Heldigvis vil aktiviteten og driften av den andre ungdomsskolen, NTG-U, og barnehagen som også vil være på plass ved anlegget, være kjærkommen – og bidra til at anlegget vil ha betydelig aktivitet i årene som kommer.

For alle som driver med samfunnsutvikling er forutsigbare rammebetingelser helt nødvendig. Tidshorisonten for etableringen av et idrettsanlegg er ofte så lang som 10 år. Da er det viktig at man ikke får for raske skifter i hva som er mulig og ikke.

Når regjeringen høsten 2021 bestemte seg for å fryse etableringen av såkalte profilskoler, og gjorde dette med tilbakevirkende kraft – satte dette helt enkelt suksessen til vårt prosjekt på spill. Det er uheldig, sier Schartum-Hansen, og synes det er trist at ideologi skal kaste kjepper i hjulene for driften av Askers nye storstue.

Publisert 28.01.2022

 

Fra arbeidet med velodromen i Asker - uke 3/2022

Fra arbeidet med velodromen i Asker - uke 3/2022