Oppfordring til deltakelse i nasjonale konkurranser

NCF har denne sesongen dessverre opplevd en nedgang i deltagelse på landeveisritt i aldersbestemte / junior klasser. Dette er nok sammensatt av flere årsaker, men arrangørene våre roper nå et høyt varsko at arrangementene ikke er bærekraftige med deltagertallene. Spesielt reageres det, når klubber og ryttere velger å reise på utenlandske arrangementer som går parallelt med nasjonale konkurranser.

Sportslig avdeling i NCF er generelt positive til at ryttere får internasjonal matching, og det kan være mange gode sportslige grunner for slike valg. Uansett må vi alle ta et kollektivt ansvar i å ivareta våre nasjonale konkurranser, for å hjelpe våre arrangører. Med utviklingen vi nå ser, er det fare for en betydelig reduksjon av rittilbudet her hjemme.

Derfor ber vi alle om å gjøre sine vurderinger og hjelpe våre arrangører i å kunne ha bærekraftige arrangementer.

Vi er kjent med at det kan være krevende og kostbart å gjøre om på planer, men ber uansett om man tar dette med i sin helhetsvurdering.

Utviklingen på våre medlemstall i aldersbestemte klasser var for 2021 lovende for terrengsykling, der vi ser stabile tall til tross for pandemi. Derimot er utviklingen for landevei alarmerende.

NCF sin oppfatning er at vi skal fokusere på den generelle tilveksten til sykkelsporten, men vi ønsker likevel å bekjentgjøre utviklingen på landevei som bekymringsfull. Vi jobber mye med våre arrangører om dagen, for å hjelpe og motivere til å tenke nytt rundt hvordan vi kan utvikle våre arenaer. Likevel er det også viktig at våre klubbmiljøer hjelper oss å løfte deltagelsen på landeveien.

Vi er tilgjengelig hele sommeren 67 80 49 20 for å kunne hjelpe med råd og tips på hvordan man kan komme i gang med rekrutteringen og tenke nytt rundt arrangementer.

 

Ta kontakt med oss, om vi ikke allerede har vært i kontakt med din klubb rundt temaet.

Publisert 07.07.2022